Fietsersbond verzet zich tegen helmplicht voor kinderen
Foto: ss

De Fietsersbond kan zich niet vinden in het pleidooi van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) om het dragen van de fietshelm voor kinderen verplicht te maken. ‘In landen met een helmplicht is het aantal fietsers gedaald, wat meer autoverkeer betekent en dat is een stap achteruit voor de globale verkeersveiligheid’, zegt woordvoerder Roel De Cleen.

Wie echt bekommerd is om meer fietsveiligheid, zet het best in op een betere infrastructuur en meer fietsers, aldus de Fietsersbond.

‘Ongevallen met fietsers zijn voornamelijk te wijten aan de slechte fietsinfrastructuur’, zegt De Cleen. Zoals drempels, wegen in slechte staat, erbarmelijk onderhouden fietspaden.

Bovendien is er het principe van ‘safety by numbers’: in landen waar er het meest gefietst wordt, zijn er het minst ongevallen met fietsers. ‘Fietsers worden zichtbaarder in het straatbeeld en automobilisten passen hun rijgedrag aan’, klinkt het.

Fiets verplichten?

De fietshelm verplichten, is dus volgens de Fietsersbond contraproductief en ook nefast voor de volksgezondheid wegens meer uitstoot van fijn stof door meer autoverkeer en minder beweging. Minder beweging leidt dan ook weer tot meer risico op obesitas en hart- en vaatziektes.

‘Als we echt bezorgd zijn over ongevallen met fietsers, zouden we beter de fiets verplichten in plaats van de helm’, aldus nog de Fietsersbond.