Pastoor Daniel Alliët mag in Brusselse Begijnhofkerk blijven
Foto: credit

Pastoor Daniël Alliët en zijn ploeg mogen hun activiteiten voortzetten in de Begijnhofkerk in Brussel. Dat heeft mgr. André-Jozef Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, hen maandagochtend per e-mail en brief laten weten.

In april had de aartsbisschop aan priester Daniël Alliët gevraagd of hij bereid zou zijn zijn liturgische vieringen (en enkel die) te verplaatsen naar de kerk van Sint-Jan de Doper in Molenbeek. Die verkennende vraag paste in de zoektocht van de aartsbisschop naar een geschikte kerk voor enkele priesters van de Fraternité des Saints Apôtres. Tevens werd aan Alliët gevraagd of hij - bij een negatief antwoord op de eerste vraag - bereid zou zijn de Begijnhofkerk te delen met de andere priesters.

Vorige week hebben priester Daniël Alliët en zijn ploeg op beide vragen negatief geantwoord. Gelet op dat negatief antwoord, op de mediabelangstelling die de kwestie heeft gekregen en op de honderden steunbetuigingen aan Alliët die aan de aartsbisschop zijn toegestuurd, ziet mgr. Léonard af van zijn vraag. Hij zal de priesters van de 'Fraternité des Saint-Apôtres' een andere zending toevertrouwen in het Vicariaat Brussel.