Het is tijd voor... rekeningrijden

De vraag is niet of de auto een heilige koe of een melkkoe is. De files en de milieuhinder die hij veroorzaakt, zijn niet langer houdbaar. Rekeningrijden wordt onontkoombaar. Al vraagt dat wel een coherent mobiliteits- en milieubeleid.

Dieter Telemans

Of het congestieheffing heet, wegenvignet, stadstol, slimme kilometerheffing of, het spiegelbeeld ervan, spitsmijden, het is altijd een formule van rekeningrijden. Wat concreet betekent dat bestuurders ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen