De favoriete aandelen van Xavier Vandoorne
Xavier Vandoorne Foto: rr
Xavier Vandoorne, portfolio Manager Leo Stevens & Cie, kiest een basisselectie van vijf aandelen van buiten ver onze landsgrenzen.

Zoals bij de vorige editie van onze top 5 reeds gesteld is diversificatie met een top 5 onmogelijk en geen goed voorbeeld voor een beleggingsportefeuille. Het vormt wel een prima startpunt en dat bleek opnieuw uit de returns die de 5 namen realiseerden. (Ultra Petroleum, Henex, Bekaert, Belgacom en Fondul). Door die forse returns zijn we momenteel alleen nog belegd in Ultra Petroleum en Bekaert, Henex werd uitgekocht.

De doornsee beurswaarderingen worden doorgaans wat duurder, zeker als we kijken naar bepaalde beurzen (VS) en sectoren (Biotech/Farma, internet, Amerikaanse en Europese middelgrote bedrijven van hoge kwaliteit). Het wordt dus moeilijker om hoge returns te halen, maar dat neemt niet weg dat we nog koopwaardige aandelen vinden. Zo worden de waarderingen in de groeilanden aantrekkelijker en komen ook de grondstoffengerelateerde bedrijven opnieuw in het vizier.

Xingda (3.27 HKD)

Als toonbeeld van een aandeel waar de lange termijn drivers fundamenteel intact zijn en de hudiige waardering aantrekkelijk is, schuiven we Xingda naar voren. De koers stond recent onder druk, wellicht door het algemene negatieve sentiment rond de Chinese groei. Nochtans waren de resultaten goed, domineert Xingda samen met Bekaert (gezamelijk marktaandeel van 65%) de staaldraadmarkt voor banden in het grootste autoland ter wereld. In tegenstelling tot de Westerse landen voorzien we ook groei dankzij stijgende koopkracht en lagere penetratiegraad. De terugval zorgt voor goedkope parameters : koers/winst van minder dan 10, koers/boekwaarde van 0,8, dividendrendement van 4.9% en een lage schuldgraad (12%).

Anglo Eastern Plantations (713 pence)

Met palmolie en Anglo Eastern Plantations zitten we eveneens in een sector en regio die de voorbije 2 jaar geen hoogdagen beleefde op vlak van koersontwikkeling : een gedaalde palmolieprijs, dalende lokale munten (voornamelijk Indonesische rupiah),  lagere opbrengsten per ha en stijgende loonkosten. Ook hier hebben we evenwel te maken met zeer positieve lange termijn trends : meest efficiëntie opbrengst per ha, toenemend verbruik van vetten per capita in groeilanden, stijgende grondprijzen in Indonesië en bovendien lage waardering omwille van de recent minder gunstige factoren en illiquide notering op de Londense beurs : koers/winst van 13, koers/boekwaarde van 1,1, dividendrement  0.4%,  nettocashpositie van 63 miljoen USD.

Aggreko (1650 pence)

Aggreko is wereldwijd marktleider in het verhuren van mobiele stroomgeneratoren en koelinstallaties.  Het bedrijf beschikt over een totaal vermogen aan stroomgeneratoren van in totaal 9200 MW, driemaal de kerncentrale van Doel.  De markt van mobiele stroomvoorziening heeft op LT zeer goede vooruitzichten omdat wereldwijd een tekort aan permanente energievoorziening dreigt zonder extra investeringen.  In de Westerse economiën staat het aanbod onder druk door verouderde installaties, in de groeilanden kan het aanbod de vraag naar electriciteit niet volgen.  

Aggreko beschikt als enig bedrijf in de sector over een wereldwijd netwerk, beheert zelf de productie van haar stroomgeneratoren en kan teren op 50 jaar ervaring in de sector.  Aggreko sluit contracten met individuele firma’s (bouwsector, boorplatformen, mijnbouw), evenementen zoals de Wereldbeker voetbal en de Olympische Spelen en met nationale energieproducenten zoals TEPCO in Japan.  Aggreko heeft een lage schuldgraad (20%), financiert haar investeringen met de eigen cashflow en keert cashoverschotten uit onder de vorm van dividenden en een kapitaalsvermindering einde mei.  De belegger heeft inclusief de kapitaalsvermindering uitzicht op 6.5% dividendrendement, de koers/winst verhouding bedraagt 18,  de koers/boekwaarde 3,8 (mede ingevolge de frequente kapitaalverminderingen)

Bank of America (BAC - 15,15 USD)

Bank of America is één van de vier grote globale Amerikaanse banken die zwaar geleden hebben onder de financiële crisis maar sinds eind 2012 overduidelijk aan de beterhand zijn. De crisis is voor BAC ook een opportuniteit op langere termijn gebleken omdat het Merrill Lynch heeft kunnen inlijven. De rendabiliteit van de bank is nog steeds ondermaats. Op een eigen vermogen van 218 mia USD haalt BAC amper een nettowinst van 11 mia USD, dus 5% rendement. Dat is nog steeds veel te laag, want in normale omstandigheden moet een rendement op eigen vermogen minstens 10 à 12% bedragen. Als de trend van dalende uitzonderlijke tegenvallers en stijgende recurrente rendabiliteit doorzet kan ook BAC aan of boven boekwaarde noteren zoals Bnp Paribas of KBC daar voorbeelden van zijn. Momenteel noteert BAC aan 0,7 keer de boekwaarde. Het dividendrendement is omwille van die uitzonderlijke kosten nog heel laag (0.3%)

Plus500 (604 pence)

Als uitsmijter en voor een klein percentage in de portefeuille stellen we Plus500 voor . Het bedrijfs is actief in het aanbieden van CFDs (Contract for Difference) voor particulieren. Via CFDs kunnen particulieren met zeer lage kosten en via een hefboom inspelen op koersbewegingen van aandelen, munten, grondstoffen, indexen, ...  Aangezien het juridisch gaat om een contract tussen de particulier en Plus500 veranderen de aandelen zelf  niet van  eigenaar en wordt er bijgevolg ook geen beurstaks en (tot op heden geen) financiële transactietaks op de verrichtingen betaald. De groep zag in 2013 haar omzet verdubbelen en de nettowinst verdrievoudigen. En die groei zet door in 2014, de omzet over het eerste kwartaal groeide met 200% en bedroeg meer dan de helft van de volledige omzet in 2013. Dat zet de historische koers/winstverhouding van 20 in perspectief. De groep heeft een nettoscashpositie van 77 mio USD en het dividendrendement bedraagt 2.8%.

Xavier Vandoorne
Portfolio Manager Leo Stevens & Cie