België maakt nieuw stabiliteitsprogramma over aan EU-Commissie
Foto: REPORTERS

Ons land dient dan toch een nieuw stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie, waarin ter indicatie wordt verwezen naar het traject dat naar voren wordt geschoven door de Hoge Raad voor Financiën. Dat werd vernomen op het kabinet van premier Elio Di Rupo.

Woensdagavond verstrijkt de deadline waarop ons land zijn stabiliteitsprogramma 2014-2017 aan de Europese Commissie mag overmaken. Elke lidstaat van de eurozone moet in dat programma een begrotingsparcours schetsen dat de komende jaren in acht genomen zal worden.

België kwam eerder overeen om in 2015 te streven naar een structureel begrotingsevenwicht. Een jaar later zou dan het nominaal evenwicht moeten volgen. In een advies stelde de Hoge Raad voor Financiën vorige maand echter om pas in 2016 aan te knopen met een evenwicht op de begroting.

Eerder woensdag had Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, laten verstaan dat hij vindt dat de regering moet streven naar een nominaal evenwicht in 2016. ‘Ik kan er nog mee leven dat je het evenwicht pas in 2017 zou bereiken, maar nog langer uitstellen is geen goed idee’, zei Coene die vooral het indijken van de vergrijzingskosten in het achterhoofd houdt.

Coene legde woensdagochtend uit dat een evenwicht in 2016 toelaat dat ‘drie vierde van de vergrijzingskosten over de volgende dertig jaar’ wordt opgevangen. ‘Als je langer wacht, heb je minder overschotten en dus minder geld voor de vergrijzingskosten.’

Door de op handen zijnde verkiezingen beschikken de federale regering en de regeringen van de deelentiteiten niet meer over de zogenaamde volheid van bevoegdheden. Een plan voor de komende vier jaar in elkaar knutselen als de kans bestaat dat tijdens de volgende legislatuur een nieuw traject wordt voorgestaan, ligt daarom niet voor de hand.

Het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen in ons land kwam daarop overeen om bij de EU-Commissie te verwijzen naar het advies van de Hoge Raad voor Financiën van maart. Dat advies stelt dus voor om de teugels ietwat minder strak te houden en het bereiken structurele evenwicht op de begroting met een jaartje uit te stellen. Een jaar later zou men dan streven naar een structureel overschot van 0,75 procent.

De redenering is dat het advies bij de toekomstige regeringsonderhandelingen wellicht op tafel zal belanden. Meteen zou ons land ook tegemoet komen aan zijn kennisgevingsplicht bij Europa. In totaal moet ons land in de volgende regeerperiode ruim 14 miljard euro besparen. Daarvan is 12 miljard euro voor rekening van de federale overheid en de sociale zekerheid. Een kleine 2 miljard wordt gedragen door de deelstaten.