De rechter heeft het uitzendverbod van de reportage opgeheven, omdat Telefacts deontologisch correct heeft gehandeld, alle regels in acht heeft genomen en hoor en wederhoor heeft toegepast. De bedoeling was om getuigen aan het woord te laten en daar een reactie van de rechter aan toe te voegen. "Het verbod had er dus nooit mogen komen", zegt onze juridische expert Faroek Özgünes.

Uit de reportage blijkt dat die wanpraktijken al heel lang bestonden. "Er bestond een perceptie rond de rechtbank van Veurne dat men daar mits betaling toch het één en ander kon regelen. Mensen op verschillende niveaus waren daar ook van op de hoogte. Het is dus heel frappant dat de wanpraktijken zo lang hebben kunnen aanhouden."

Faroek Özgünes wil benadrukken dat rechter Vanmaele is nog altijd onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Bij Justitie blijft het opvallend stil en willen ze niet reageren.