Algemene staking gemeentediensten nauwelijks opgevolgd
Foto: fvv
Door een 24 uursstaking van de socialistische vakbond ACOD bij de lokale besturen werd er hinder verwacht bij heel wat gemeentediensten. Door de geringe opvolging van de staking blijkt dat uiteindelijk flink mee te vallen.

De vakbond wilde met de staking protesteren tegen de vele besparingen. De stakers vinden dat er onvoldoende middelen naar de lokale besturen gaan, waardoor de dienstverlening in het gedrang komt. Bekend was dat in Gent 80 procent van de kinderdagverblijven dicht bleef en de huisvuilophaling gehinderd zou zijn. Ook in Antwerpen werd gestaakt bij kinderdagverblijven en de huisvuilophaling.

In de meeste steden wordt de actie van de lokale besturen evenwel niet of nauwelijks opgevolgd. Dat blijkt woensdagmiddag alvast uit een eerste kleine rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Enkel in Gent is er nog steeds sprake van beperkte hinder.

Zeer beperkt

In Gent neemt, over alle stadsdiensten heen, 17 procent aan de actie deel. Daardoor is de helft van de tien lokale dienstencentra gesloten. Het MSK is ook gesloten en voor de stedelijke opvanginitiatieven is een noodopvang voorzien. Ook bij de afvalintercommunale Ivago wordt de actie goed opgevolgd, maar de dienstregeling is zo herschikt dat in het stadscentrum wel restafval en pmd kan worden opgehaald, en een deel van het bedrijfsafval.

Voor Antwerpen heeft VVSG-woordvoerder Jan Van Alsenoy woensdagmiddag nog geen nieuws. In andere centrumsteden, zoals Aalst (enkele stakers), Mechelen (ook enkelen), Kortrijk (1), Oostende (zeer beperkt) en Turnhout (geen stakers) wordt de staking niet of nauwelijks opgevolgd. In Sint-Niklaas heeft de staking met 20 à 30 mensen iets meer succes, maar de dienstverlening was in al die steden volledig verzekerd, bevestigt Van Alsenoy.