Ondanks fel protest van de Vlaamse oppositie heeft de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode dinsdagavond beslist om met het oog op de komende verkiezingen 11.749 Nederlandstalige en evenveel Franstalige oproepingsbrieven te laten drukken, net zoveel als er kiezers in deze faciliteitengemeente zijn. Het schepencollege beraadt zich woensdagmorgen over de wijze waarop deze brieven zullen verstuurd worden.

Anne Sobrie, fractieleidster van de Vlaamse eenheidslijst Samen, bestempelde de beslissing als strijdig met behoorlijk bestuur omdat het de gemeente onnodig op kosten jaagt en de administratie opzadelt met veel nutteloos werk. Sobrie stelde te vrezen dat de meerderheid duidelijk van plan is ook de Franstalige oproepingsbrieven te versturen en kondigde aan hiertegen klacht neer te leggen bij de hogere overheden. Het Franstalige voorstel werd gestemd zonder dat iemand van de Franstalige meerderheid repliceerde op deze kritiek.

Volgens de omzendbrief-Peeters moeten de oproepingsbrieven in faciliteitengemeenten steeds in het Nederlands worden opgestuurd waarna Franstaligen een versie in hun taal kunnen aanvragen. Omdat dit laatste in de praktijk weinig gebeurt is het drukken van zoveel Franstalige brieven volgens Sobrie onnodig. Het is bovendien voor de administratie veel makkelijker de gevraagde Franstalige brieven via de computer af te drukken dan dat men deze moet gaan zoeken tussen 11.749 exemplaren. Sobrie wees er ook op dat dergelijke beslissingen in het verleden keer op keer vernietigd werden door de gouverneur.

Sobrie zei voorts zeer ontgoocheld te zijn in burgemeester Pierre Rolin die bij de aanvang van deze legislatuur beloofd had dat er een nieuwe wind zou waaien in Sint-Genesius-Rode en dat er zou gewerkt worden aan het naar mekaar toegroeien van de twee taalgemeenschappen. ‘Ik heb het altijd willen geloven, maar jammer genoeg, bij de eerste gelegenheid waarop de meerderheid inderdaad zou kunnen tonen dat zij het werkelijk meent, is het al prijs’, aldus Sobrie.