Het bisdom Antwerpen heeft een priester preventief geschorst vanwege ‘gebeurtenissen in de privésfeer’ die een deontologisch probleem vormen. De priester zou negen jaar geleden een zoon hebben verwekt.

De schorsing van vier maanden is aangekondigd op een persconferentie naar aanleiding van een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’. Daarin getuigt de nu 55-jarige priester in kwestie over een zoon die hij negen jaar geleden verwekte bij een vrouw met wie hij een geheime relatie had.

‘Het bisdom en de bisschop werden enkele maanden geleden op de hoogte gebracht van gebeurtenissen in de privésfeer die het verder functioneren van een priester in de gegeven omstandigheden deontologisch onmogelijk maakten’, verklaart bisdomwoordvoerder Olivier Lins de schorsing.

Lins benadrukt dat het dossier van de man vooralsnog uitsluitend deontologisch van aard is en dus enkel betrekking heeft tot het kerkelijke recht. Aangezien er geen strafbare feiten gepleegd lijken te zijn, werd het parket niet op de hoogte gebracht.

De priester zelf verklaarde in ‘Het Laatste Nieuws’ dat hij een tiental jaar geleden een vrouw leerde kennen tijdens zijn pastorale werk in een ziekenhuis, wat uiteindelijk tot een geheime relatie leidde. De vrouw beviel negen jaar geleden zelfs van een zoon. Volgens de priester bracht een brief van een buitenstaander onlangs het bisdom op de hoogte.

Of de man later opnieuw als priester zal kunnen optreden, is nog niet duidelijk. Zijn arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis werd in ieder geval al ‘in onderling overleg’ beëindigd. Het bisdom zegt zich voorlopig van verdere commentaar te zullen onthouden, uit respect voor de privacy van de betrokkenen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig