Senaat keurt nieuwe regeling naamkeuze goed
Foto: BELGA

De Senaat heeft donderdagmiddag de nieuwe regeling rond de naamkeuze goedgekeurd. 33 senatoren stemden voor, 23 tegen en 5 anderen onthielden zich.

De nieuwe regeling rond de naamkeuze geeft ouders de mogelijkheid te kiezen voor de naam van de vader, die van de moeder of een dubbele naam. Na een lange hetze en via een wisselmeerderheid passeerde het wetsontwerp al via de Kamer.

De stemming in de Senaat was niet meer dan een formaliteit nadat begin deze maand de bevoegde senaatscommissie het wetsontwerp al ongewijzigd had gestemd.

De tekst werd zoals in de Kamer met een wisselmeerderheid goedgekeurd. Er waren 33 stemmen voor (socialisten, groenen, Open Vld en 4 MR) en 23 tegen (CD&V, cdH, N-VA en Vlaams Belang). Vijf senatoren onthielden zich: Huub Broers (N-VA) en 4 leden van de MR-fractie.

Nieuwe regeling

Ouders zullen voortaan voor hun kind dus kunnen kiezen voor de naam van de vader, die van de moeder, de combinatie moeder-vader of vader-moeder. Als ze het niet eens raken, dan geldt automatisch de naam van de vader.

Alle kinderen binnen eenzelfde gezin moeten dezelfde familienaam krijgen. Er geldt ook een overgangsbepaling: binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet kunnen kinderen in een gezin nog van naam veranderen, op voorwaarde dat ze minderjarig zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig