‘Leefloners moeten werken voor hun leefloon’
Foto: Lisa Van Damme; LVD

Ruim 80 procent van de Vlamingen vindt dat leefloners moeten werken voor hun leefloon, maar hun eigen loon moet wel geïndexeerd blijven. Dat toont een peiling aan naar aanleiding van de Stemtest 2014 van De Standaard en de VRT.

Consequent zijn de antwoorden niet altijd op de federale stellingen uit de Stemtest 2014. Dat komt omdat de respondenten zich vooral laten leiden door waar zijzelf en hun onmiddellijke omgeving het meest baat bij hebben. Zo blijkt alvast uit de peiling bij een representatief staal van ruim 1.000 Vlamingen over die stellingen.

Zo is de Vlaming niet bereid om een indexering van zijn loon te laten schieten. Slechts een vijfde zou ermee kunnen leven dat het loon in deze crisistijd niet wordt aangepast aan prijsstijgingen. N-VA en Open VLD vinden dus niet veel medestanders in hun aanpassing van het indexsysteem.

Nog een kleinere groep, 15,6 procent, vindt dat het voor bedrijven makkelijker moet worden om mensen te ontslaan. Nochtans adviseren internationale instellingen zoals de Oeso, het IMF en de Europese Commissie al langer om onze ‘rigide’ arbeidsmarkt aan te pakken. Die oproep vindt ook gehoor bij Open VLD en de N-VA. Zijn gaan ervan uit dat een soepeler arbeidsrecht bedrijven sneller mensen doet aanwerven.

Geen sluiting van stations

Maar tegelijkertijd wil die Vlaming massaal dat leefloners verplicht moeten kunnen worden om gemeenschapswerk te verrichten. Ruim acht op de tien Vlamingen staan achter dat principe. CD&V, de N-VA en Open VLD steunen het. Ze zien erin een goed middel om de genieter van een leefloon betrokken te houden bij de arbeidsmarkt. Een meerderheid van de Vlamingen vindt ook dat de uitkering van werklozen na een tijd moet stoppen.

Net geen acht op de tien Vlamingen vinden dat de uitgaven van de federale overheid de komende jaren niet mogen toenemen. Maar als er bespaard moet worden, dan niet door de sluiting van stations die door weinig reizigers gebruikt worden. Want meer dan zeven op de tien Vlamingen vinden dat die open moeten blijven. Waar niet moet in worden geïnvesteerd, is een opvolger voor het F-16 vliegtuig. Slechts 22,1 procent vindt zo’n investering verantwoord.

De dotatie van de koninklijke familie kan wel nog omlaag, vindt 83,1 procent. Alleen CD&V vindt dat de hervorming van de dotatie tijdens de voorbije bestuursperiode volstaat. De andere Vlaamse partijen willen nog verder gaan. Ook bij de grote vermogens is nog geld te halen. Bijna driekwart vindt dat die meer belast moeten worden. Een stelling die weinig verwonderlijk ook de steun krijgt van de SP.A en Groen. Maar slechts iets meer dan een derde is akkoord om ‘meer belastingen (btw) te betalen op wat ze kopen dan wat ze verdienen’.

Splitsing sociale zekerheid?

‘De sociale zekerheid moet volledig worden gesplitst.’ Met die stelling is 35,7 procent van de Vlamingen het eens. Het verschil met de Franstaligen, van wie toch 16,7 procent voorstander is, is groot. Het is een stelling waar alleen de N-VA en Vlaams Belang zich achter scharen.

Ongeveer een even grote groep Vlamingen, 34,2 procent, toont zich dan weer voorstander van een federale kieskring, waardoor je ook op Franstalige kandidaten kan stemmen. Van de Vlaamse partijen zijn enkel Groen en Open VLD voorstander van zo’n federale kieskring.

De stelling naar Vlaamse onafhankelijkheid zit niet in de Stemtest, in tegenstelling tot vorige versies. ‘Omdat dit thema de komende bestuursperiode niet aan bod zal komen’, zegt politicoloog Stefaan Walgrave die de test ontwikkelde. ‘Het zal maximaal over confederalisme gaan, en dat aspect zit ingekapseld in de vraag over de splitsing van de sociale zekerheid.

De Stemtest 2014 voor de federale verkiezingen, die samen met de Universiteit Antwerpen werd ontwikkeld, staat sinds vandaag op onze website. De Stemtest voor de Vlaamse en Brusselse verkiezingen kunt u al sinds dinsdag doen.

www.standaard.be/stemtest