Van hellend vlak naar goede balans

Het morele statuut van het embryo (bis)

Respect voor alle stadia van een mensenleven, Etienne Vermeersch vindt dat een belangrijk en dwingend gegeven. Alleen is het nooit absoluut: de invulling ervan hangt samen met hoe een samenleving evolueert, ook in haar denken over ethische kwesties.

Denkers, Kerkvaders, christelijke en islamitische theologen, tot in de 16de eeuw keurden ze slavernij niet af.
Denkers, Kerkvaders, christelijke en islamitische theologen, tot in de 16de eeuw keurden ze slavernij niet af. rr

Wie? Filosoof, hoogleraar emeritus

Wat? Normen en waarden zijn geen objectief vaststaande gegevens, ze vinden hun grondslag in een maatschappelijke consensus. De rectoren van de Vlaamse universiteiten ...

Niet te missen