De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, heeft pedofielenvereniging Martijn definitief ontbonden en verboden. De activiteiten van de club zijn ‘in strijd met de openbare orde’, luidt het oordeel van het rechtscollege.

Het verbieden en ontbinden van verenigingen moet een hoge uitzondering zijn en blijven, maar in dit geval is het noodzakelijk, oordeelt de Hoge Raad. De bescherming van het kind moet op de eerste plaats komen.

Volgens het rechtscollege bagatelliseert en verheerlijkt Martijn de risico’s van seksueel contact tussen volwassenen en kinderen. Ook de opvattingen van de vereniging worden steevast gepropageerd.

Het hoogste rechtsorgaan van Nederland sluit zich met dit vonnis aan bij het advies van advocaat-generaal Vino Timmermans, die vorige maand een rapport publiceerde over de vereniging.

Door de activiteiten van Martijn kan het gevoel ontstaan dat kinderen niet veilig meer zijn. Deze aantasting van fundamentele waarden rechtvaardigt volgens Timmermans een inperking van de vrijheid van meningsuiting.

In 2012 al eens verboden

De pedofielenvereniging werd opgericht in 1982. In 2012 werden haar activiteiten al eens verboden door de rechtbank in Assen. Het gerechtshof in Leeuwarden floot die beslissing in hoger beroep terug.

Hoewel in strijd met de openbare orde, leiden de activiteiten van de club niet tot een dreiging van maatschappelijke ontwrichting, oordeelde men in Leeuwarden. De maatschappij is ‘weerbaar’ en ‘flexibel’ genoeg om hiermee om te gaan, luidde het toen.

'Kinderen verkeren in kwetsbare, afhankelijke positie'

Het Openbaar Ministerie liet destijds meteen verstaan in cassatie te zullen gaan en haalt vandaag haar slag dus thuis. Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende opvattingen een 'daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind', oordeelt het hoogste rechtsorgaan van Nederland.

'Het kind kan daardoor grote en blijvende schade oplopen', motiveerde voorzitter Floris Bakels van de Hoge Raad. 'Juist kinderen hebben bescherming nodig tegenover volwassenen die zulke handelingen verrichten. Zij verkeren in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid, in een afhankelijke positie.'

In het Nederlandse recht is deze uitspraak definitief. De vereniging Martijn kan het verbod en de ontbinding alleen nog proberen aan te vechten bij het Europese Hof voor de rechten van de Mens.

Opgelucht

Het politieke bestel in Nederland reageert opgelucht op de ontbinding van Martijn. ChristenUnie en CDA maakten vroeger al gewag van een wetsvoorstel die dit soort verenigingen buiten de wet moet stellen.

ChristenUnieleider Arie Slob laat weten dat met de uitspraak van de Hoge Raad dit wetsvoorstel nu overbodig wordt. VVD’er Ard van der Steur reageert opgetogen op het ‘duidelijk signaal’ dat de Hoge Raad hiermee aflevert.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig