Wat is er dit jaar veranderd in de aangifte?
De voorbije jaren zijn we gewend geraakt aan een jaarlijkse uitbreiding van de belastingsbrief. Maar omdat dit een soort overgangsjaar lijkt te zijn is er voor het eerst in jaren geschrapt in het aantal codes. Maar het is toch opletten voor nieuwigheden, zoals voor wie dienstencheques gebruikt of een aanvullend pensioen ontvangt.

Dit jaar staan er 41 codes minder in de aangifte dan vorig jaar. Dat komt grotendeels door het schrappen van de regeling van de 'rijkentaks'. Ter vergelijking: vorig jaar kwamen er nog meer dan 70 bij. 

Volgens Jef Wellens, belastingsspecialist van Kluwer gaat het wellicht om een een eenmalige daling. Door de zesde staatshervorming zal de volgende jaren de aangifte wellicht sterk uitbreiden.

Wat verdwijnt er dit jaar?

  • De fiscale regels in verband met de roerende inkomsten zijn na een jaar alweer gewijzigd. Vorig jaar bleek de aangifte van roerende inkomsten immers een onontwarbaar kluwen. Oorzaak was de bijkomende heffing van 4 procent die werd opgelegd aan belastingplichtigen die (bepaalde) roerende inkomsten behaalden boven de 20.020 EUR. Deze heffing werd beter bekend als de ‘rijkentaks’. Ondertussen werd die rijkentaks uitgebreid naar alle belastingplichtigen en werd het algemene belastingtarief van de roerende inkomsten opgetrokken tot 25 procent.
  • Omdat de regering Di Rupo fel snoeide in de belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen, verdwijnen er ook hier een pak codes.Vorig jaar was nog een soort overgangsjaar, waarbij onder bepaalde voorwaarden investeringen uit 2012 toch nog meetelden. Ter herinnering: enkel dakisolatie geeft nog recht op belastingvermindering.
  • Ook een aantal minder vaak voorkomende verminderingen zijn geschrapt, zoals voor de verbouwing van woningen in een zone voor positief grootstedelijk beleid, elektrische personenwagen en een oplaadpunt bij de woning voor zo'n wagen.

Wat zijn de nieuwe codes?

Er wordt natuurlijk niet enkel geschrapt. Traditiegetrouw verschijnen er ook elk jaar nieuwe codes op de aangifte. Die nieuwigheden hangen samen met enkele wijzigingen die aan de fiscale regelgeving werden aangebracht.

  • Zo werd het fiscaal voordeel van de PWA- en dienstencheques verminderd: sinds 1 juli 2013 is het maximale bedrag waarop de vermindering van 30 procent berekend wordt, verlaagd van 2.720 euro tot 1.380 euro. Met andere woorden: het maximumvoordeel daalde van 816 euro naar 414 euro. Dit jaar zult u dus de cheques op de aangifte moeten splitsen naargelang u ze betaalde vóór of na 1 juli 2013. Het dienstenchequebedrijf waar u de cheques koopt, zal dit evenwel duidelijk op uw fiscaal attest vermelden.
  • Daarnaast werd de heffing op de tweede pensioenpijler (aanvullende ondernemingspensioenen) vanaf 1 juli 2013 verhoogd van 16,5 procent tot 20 procent (uitkering op 60 jaar) of 18 procent (uitkering op 61 jaar). Als het kapitaal wordt uitgekeerd vanaf 62 jaar, blijft het tarief op 16,5 procent.
  • Voor gelegenheidswerk in de horeca werd in 2013 een bijzonder regime uitgewerkt. Bezoldigingen betaald aan gelegenheidswerknemers in de horeca worden afzonderlijk belast tegen 33%. Ook deze bijzondere regeling vertaalt zich  in nieuwe codes op het formulier.
  • Wie een bankrekening had in het buitenland, of in een ander land een levensverzekering had afgesloten, moest dit al langer melden. Vanaf dit jaar komt daar nog een nieuwe meldplicht bij: iedere oprichter of  begunstigde van een juridische constructie moet dit melden. Denk daarbij aan constructies als een trust of een stichting.