Bedrijfswaarden: hoe groot is jouw geloof?
Foto: Jan Van Der Veken
Niets zo verwarrend als een rijtje ronkende bedrijfswaarden op een blinkende bedrijfsmap. Wat betekenen beladen termen zoals respect en samenwerken echt voor jou, in je job, elke dag opnieuw? En slagen bedrijven er echt in om die dure beloftes waar te maken?

Vaag als ze soms mogen zijn, bedrijfswaarden hebben hun nut. Dat blijkt duidelijk uit een rondvraag van Securex bij werknemers van Belgische bedrijven. Ken jij de waarden waar jouw werkgever voor staat én sta je daar zelf achter, dan is de kans groot dat je niet alleen productiever bent maar ook meer tevreden rondloopt op de werkvloer.

Geloven in de waarden die je werkgever uitdraagt, blijkt volgens hetzelfde onderzoek ook heilzame effecten te hebben op je motivatie, engagement en je stressniveau.

“Bedrijven hebben er alle belang bij om hun waarden duidelijk te definiëren, ernaar te handelen en de hele organisatie ervan te doordringen. Vooral leidinggevenden moeten zich bewust zijn van die waarden én ze dagelijks in de praktijk brengen”, meent Hermina Van Coillie, hr research expert bij Securex.

De redenen daarvoor zijn eenvoudig en liggen bij jou: jouw keuze voor een werkgever wordt gedeeltelijk bepaald door het imago van dat bedrijf. Komt dat beeld niet overeen met wat je op de werkvloer ervaart - ervan uitgaand dat je sollicitatie succesvol is geweest – dan zul je het snel op je heupen krijgen.

“Een werkgever die overal verkondigt hoe mensvriendelijk hij wel is, maar op de werkvloer het werkcomfort minder belangrijk vindt dan zijn klantgerichtheid, maakt een slechte beurt”, legt Hermina Van Coillie uit. “Werknemers zullen afhaken.”

Eerlijkheid gaat boven alles, zegt ze. “Van bij het eerste sollicitatiegesprek, en van beide kanten. Elke werknemer is anders. Sommigen zullen zich wel perfect in een erg klantgerichte cultuur zien functioneren.”

Handel je consequent?

Vijf kernwaarden, zoveel heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen er opgelijst: betrouwbaarheid, respect, innovatie, klantgerichtheid en samenwerking. Maar hoe maken ze die waar?

“Door ze te injecteren in zoveel mogelijk acties en processen”, zegt Sofie Meyer, verantwoordelijke voor interne communicatie. “Onze gedragscode is een heel concreet voorbeeld. Die hebben we via allerlei kanalen zichtbaar gemaakt in het bedrijf. En in het personeelsmagazine hebben we mensen opgeroepen om uitblinkers naar voor te schuiven.”

De vijf kernwaarden van het Havenbedrijf zijn nooit ver weg, legt Sofie Meyer uit. “Ze duiken op tijdens de evaluaties en in de doelstellingen van onze werknemers. Als we nieuwe medewerkers selecteren, peilen we naar de aanwezigheid van onze waarden, ze komen aan bod tijdens het onthaal en in opleidingen.”
En dat is nog maar de eerste stap, zegt Sofie Meyer. “De volgende stap is in alle omstandigheden consequent handelen naar onze waarden. Dat is essentieel om een bedrijf met één identiteit te creëren.”

Eenvoudig is dat niet. Tot 1997 bestond het Havenbedrijf uit aparte stadsdiensten op verschillende locaties. Vandaag telt het bedrijf nog altijd meer dan dertig locaties én meer dan 250 verschillende werknemersprofielen op een totaal van 1.650 medewerkers. “Er is nog werk aan de winkel”, geeft Sofie Meyer toe.

Wat is jouw score?

Bij Unilin, vooral bekend als de producent van Quick-Step vloeren, zijn de belangrijkste bedrijfswaarden passie, ondernemerschap, uitmuntendheid en respect.

Het bedrijf heeft wereldwijd twintig productievestigingen en telt 5.000 medewerkers. Vanuit het hoofdkwartier in Wielsbeke bij Waregem krijgt het globale hr-beleid vorm, zegt talent director Nick Leenaert.

“Onze waarden waren intern al expliciet aanwezig en diep ingebed in de cultuur. Het enige wat nog ontbrak, was het formeel vastleggen. Omdat wij ernaar streven dat iedereen gepassioneerd bezig is, elke werknemer eigenlijk een ondernemer is, alleen het beste goed genoeg is en we respect voor collega's en klanten als vanzelfsprekend beschouwen, kwamen we op een heel logische manier bij die waarden uit.”

Om die waarden ook te laten leven op de werkvloer, besloot Unilin ze onder de vorm van ‘gedragsindicatoren’ mee te laten tellen bij het beoordelen van werknemersprestaties. “Onze werknemers worden echt gescoord op het in de praktijk brengen van onze bedrijfswaarden. We helpen hen daarbij door hen een spiegel voor te houden. Tegelijk tillen we hen zo naar een hoger niveau”, legt Nick Leenaert uit.

Meer dan een mooi kader

“In bijna elk bedrijf hangen de bedrijfswaarden mooi ingekaderd aan de receptie”, zegt Stefaan Arryn, talent director bij Securex. “Meestal zijn dat min of meer dezelfde waarden en vaak wordt er in de praktijk te weinig rekening mee gehouden. Als het goed is, spelen waarden een rol in alle facetten van het personeelsbeleid: bij selectie en rekrutering, training en ontwikkeling, evaluatie en dus ook verloning.”

Securex is daar erg duidelijk in, zegt Stefaan Arryn. “Een uitstekende kandidaat die niet matcht met een bedrijfswaarde zoals samenwerken, nemen we niet in dienst, om de eenvoudige reden dat waarden, net als attitude, zich maar moeilijk laten kneden bij een werknemer.”

Wie de bedrijfswaarden wel uitdraagt, kan dat merken aan zijn verloning bij Securex. “De mate waarin een medewerker handelt volgens onze bedrijfswaarden, is een essentieel onderdeel van onze feedback- en evaluatiemomenten. Die evaluaties zijn één van de criteria die de verloning beïnvloeden.”

Die nadruk op waardenbeleving maakt van de leidinggevenden bij Securex geen softies, integendeel. “We zijn een heel mensgerichte organisatie, met bijvoorbeeld veel aandacht voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken, maar we gaan absoluut ook voor resultaten. Dat is niet tegenstrijdig. Het is belangrijk dat mensen zich goed in hun vel voelen en zich kunnen ontwikkelen, maar ze moeten ook onze maatschappelijke en financiële doelstellingen mee realiseren.”