Het leven ontstond op de zeebodem

Rond de vulkanische schoorstenen op de diepe oceaanbodem leven vandaag volstrekt unieke diersoorten. Ooit leefden daar ook de eerste levende wezens. Zeg dat de ruimtevaartbiologen het gezegd hebben.

Een vulkanische schoorsteen in het lab van de Nasa (links) en in echt: de ‘Verloren Stad’ die in 2000 in de Atlantische Oceaan ontdekt werd.
Een vulkanische schoorsteen in het lab van de Nasa (links) en in echt: de ‘Verloren Stad’ die in 2000 in de Atlantische Oceaan ontdekt werd. nasa, universiteit washington

Als je een hoop chemische stoffen wil omzetten in een zelforganiserende en zelfvermenigvuldigende hoop chemische stoffen, zeg maar een levend wezen, zul je er alvast heel veel energie moeten inpompen ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen