Pas dinsdag duidelijkheid over lot Electrawinds
Foto: Lisa Van Damme; LVD

Dinsdag beslist de rechtbank van koophandel in Oostende of ze de plannen van de Luikse groep Tecteo met het groenestroombedrijf Electrawinds goedkeurt. Die beslissing hangt af van het resultaat van een geheime stemming bij de schuldeisers waarvan de uitslag pas dinsdag bekendgemaakt wordt.

Het plan van Tecteo omvat de overname van de windactiviteiten en de daarmee gepaard gaande activa van Electrawinds nv. De nieuwe activiteiten zouden de naam 'Elitio' meekrijgen. Tecteo neemt die activiteiten over voor de prijs van 1 euro, maar neemt wel de schuldenberg op haar schouders.

De Luikse groep neemt ook niet alles over. Zo blijft de schuld aan de banken, zo’n 1,35 miljoen euro, bij Electrawinds. Met de banken is er een princiepsakkoord, dat staat of valt met de uitslag van de stemming.

De schuld van de institutionele schuldeisers, dat is onder meer het consortium rond de investeringsmaatschappij GIMV en de Participatiemaatschappij Vlaanderen, is inmiddels ingelost. Groenkracht, dat de sleutel in handen had door onder meer het eerder opgemaakte plan van GIMV naast zich neer te leggen, krijgt 17 miljoen euro van Electrawinds. Daarmee krijgen de coöperanten 86 procent van hun investering terug. Dat zal gebeuren in drie schijven.

De restactiviteit van het energiebedrijf gaat gewoon verder als Electrawinds nv. Daar steekt nog de biomassa-activiteit in, maar ook nog een paar windactiviteiten waarover nog onderhandeld moet worden. Zo zit Electrawinds via dochtermaatschappij ElNu nog voor de helft in het Norther-project, waarvan nog eens de helft in handen is van Eneco. Ook in Servië zit Electrawinds nog met een aantal projecten.

Het plan voorziet ook een maximaal behoud van de tewerkstelling, zowel bij Elitio als bij Electrawinds. Slechts één baan zou sneuvelen. Elitio zou 30 werknemers overnemen, 13 arbeidskrachten blijven bij Electrawinds.

'Beste oplossing'

De curator en gerechtsmandatarissen waren donderdag positief gestemd. 'Dit is de beste oplossing voor de continuïteit van werknemers en de activiteiten, én voor de schuldeisers', klonk het.

Toch zullen heel wat schuldeisers verliezen optekenen. Op 9 april hadden zich namelijk 165 schuldeisers aangediend goed voor een bedrag van 104 miljoen euro, waarvan 9,8 miljoen euro van 154 gewone schuldeisers. Zij krijgen slechts 38 procent terug. Enkelen schreven ook hun schuld volledig af.

Zo liet Electrawinds SE, de holding rond Electrawinds, een schuld van 3,95 miljoen euro vallen. Zoals gemeld krijgt Groenkracht wel 17 miljoen terug. Ook de banken kregen meer terugbetaald dan andere schuldeisers.

Voor de holding Electrawinds gelden ongeveer dezelfde regels. Daar zijn acht gewone schuldeisers die de helft terugkrijgen, maar hier gaat om veel kleinere bedragen. Electrawinds nv liet zijn schulden vallen.

Dinsdag

Volgende week dinsdag zal de uitslag van de stemming bekendgemaakt worden. Nu worden alle stemmen en volmachten gecontroleerd.

Mits een meerderheid voor het plan Tecteo is, spreekt de rechtbank zich uit over de homologatie. Als de openbare orde niet verstoord wordt door de plannen, en er geen procedurefouten zijn gemaakt, kan de rechtbank het licht op groen zetten, en komt er definitief een eind aan een debacle dat bijna een jaar aansleepte.

Het belangrijkste is echter de houding van de schuldeisers. Als die vandaag 'ja' hebben geantwoord, ligt niets een goedkeuring door de rechtbank nog in de weg.