De Limburgse economie presteert beter dan verwacht. Uit de conjunctuuranalyse van Voka Limburg blijkt dat in tegenstelling tot de status quo die eerder dit voorjaar werd voorspeld, de prestaties van de bedrijven in een opwaartse trend zitten. Vooral de export draagt hiertoe bij, zo werd verteld op een persontmoeting woensdag.

Sinds de jaarwisseling signaleerde de conjunctuurbarometer een stabilisatie van de Limburgse economie. ‘We stellen nu echter vast dat de economie beter presteert dan verwacht’, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten van Voka Limburg. ‘Eind mei zal de economische activiteit met zo’n 14 indicatorpunten toegenomen zijn. Deze doorstart is vooral toe te schrijven aan de export, die zich duidelijk herpakt heeft en in een exportprovincie als Limburg het geheel opvijzelt.’

Ook de bouwactiviteit blijft voldoende kracht bezitten om deze groeispurt te ondersteunen. De automobielsector daarentegen blijft achterop hinken in vergelijking met vorig jaar, maar hier tekenen zich tendensen tot verbetering af.

Voor het toerisme is eerder het omgekeerde het geval. Het aantal overnachtingen in Limburg zal deze zomer teruglopen. ‘Mogelijk een effect van de binnenlandse concurrentie, doordat er enorm veel promotie wordt gemaakt voor het toerisme in de Westhoek naar aanleiding van de herdenking 14-18’, aldus Leten.

De werkloosheid in Limburg is hoger dan vorig jaar. Er zijn tenslotte nog steeds meer starters dan vorig jaar, hoewel de marge steeds kleiner wordt. ‘Concluderend moeten we stellen dat het buikgevoel van de ondernemers aangeeft dat we ondanks de positieve evolutie, nog steeds waakzaam moeten zijn.’