Sentinel-1a werd op 4 april gelanceerd als eerste satelliet van het project Copernicus. Dat project moet bruikbare beelden leveren bij natuur- en vliegtuigrampen. De satelliet gaat zee-ijs, olievlekken en landgebruik volgen, en kan ingezet worden om beelden te leveren bij overstromingen, aardbevingen en andere rampen, met een resolutie van tien meter.

Vijfhoek

Overstromingen zijn er in Brussel niet te zien op het eerste beeld van de satelliet, genomen op 12 april. Wel herkent u de Vijfhoek en enkele grote verkeersassen. Linksboven in beeld ziet u de Antwerpse haven.

De kleuren op de foto verklaart de Europese ruimtevaartorganisatie ESA als volgt. Groen staat voor vegetatie, terwijl rood en blauw wijzen op verstedelijkte zones. De zwarte kronkelstrepen zijn rivieren.

Juiste baan

Sentinel-1a is eigenlijk nog niet klaar voor gebruik. De satelliet moet nog in de juiste baan om de aarde gebracht en gekalibreerd worden. Toch stuurt hij al plaatjes door. Naast Brussel kwamen ook al een rivier in Namibië en het ijs op Antarctica in het vizier.

De satelliet is de eerste van een hele reeks die tegen 2021 gelanceerd moeten worden, en die gaan samenwerken met meetstations op de grond, in de lucht en op zee.