Groenestroombedrijf Eneco België zal contact opnemen met zijn klanten die ervoor opteerden om zelf hun voorschotbedrag te bepalen en hen vragen of zij al dan niet voor een aanpassing van het voorschotbedrag kiezen. Het gaat om ongeveer 16.000 van de 170.000 elektriciteitsklanten van Eneco.

Dat heeft het bedrijf woensdag gemeld in een reactie op de berichtgeving in de krant Le Soir, dat Eneco de btw-verlaging naar zes procent niet verrekent in de voorschotfacturen, maar pas in de eindfactuur. Eneco benadrukt dat het enkel gaat om klanten die zelf een voorschotbedrag bepaalden.

‘Eneco past de verlaging van de btw op elektriciteit onverkort toe en respecteert tegelijk de met haar klanten overeengekomen afspraken’, reageert het bedrijf. ‘De berichtgeving heeft betrekking op de mogelijkheid die Eneco aan haar klanten aanbiedt om zelf hun voorschot te bepalen.’

Eneco zegt ervoor gekozen te hebben om de afspraak met haar klanten, die ervoor opteerden om een specifieke maandelijkse voorafbetaling te doen, te respecteren. ‘Uiteraard genieten deze klanten, zoals alle particuliere Eneco-klanten, sinds 1 april van de btw-verlaging op elektriciteit van 21 procent naar 6 procent. De specifieke maandelijkse voorafbetaling is voor deze klanten dus constant gebleven, wat voor hen door de btw-verlaging dan resulteert in een gunstigere eindafrekening (een grotere terug te vorderen som of een kleiner bij te betalen bedrag).’

Voor klanten van Eneco die eerder zelf hun voorschotbedrag bepaalden en dat nu toch verlaagd willen zien, zal de aanpassing ingang vinden vanaf de eerstvolgende voorschotfacturatie, in mei.