Brief van de dag

Taal op school: intimideren of stimuleren

Het Gentse stadsbestuur is weer de schietschijf, we geraken eraan gewend. Eerst omdat de burgemeester een vermanende brief wil schrijven naar de ouders van min-16-jarigen die iets Gas-achtigs mispeuterd ...

Niet te missen