Steeds meer inburgeraars volgen vrijwillig cursus
Huis van hetNederlands Foto: Photo News, Bert Van Den Broucke
In 2010 volgde slechts 33 procent van alle inburgeraars vrijwillig les. In 2013 was dat al opgelopen tot 59 procent, blijkt uit cijfers van Kruispunt Migratie-Integratie.

Het inburgeringsbeleid in Vlaanderen en Brussel bestaat deze maand tien jaar. Europese nieuwkomers en hun familieleden zijn niet verplicht een inburgeringstraject te volgen, en worden daarom ook ‘rechthebbende inburgeraars’ genoemd. Deze groep is de afgelopen drie jaar snel in aantal gestegen. 

In 2010 hebben 6.122 rechthebbende nieuwkomers vrijwillig een inburgeringstraject gevolgd.  In 2013 was het aantal rechthebbende inburgeraars al gestegen tot 9.797.

Belangrijkste verklaring is de groeiende instroom van nieuwkomers uit de EU. In 2009 bedroeg het percentage Europese nieuwkomers 30,2 procent. In 2013 was dit al 48,6 procent.

Ook arbeidsmigranten en hun familieleden en asielzoekers zijn niet verplicht een inburgeringscursus te volgen. Verplichte inburgeraars zijn gezinsherenigers van buiten de EU en in mindere mate erkende vluchtelingen.