Wat een idee om andere talen op de speelplaats toe te laten, vinden Zuhal Demir en Peter De Roover. Willen we dan dat in Vlaamse scholen de ‘Griekse kindjes’ met de ‘Griekse kindjes’ spelen en de ‘Bulgaarse’ met de ‘Bulgaarse’? Zou het niet beter zijn om Vlaamse kindjes met Vlaamse kindjes te laten spelen, waar de wieg van hun voorouders ook stond?

Wie? Kamerlid en leraar, beiden kandidaat voor de Kamer (N-VA).

Wat? De ‘eigen taal’, is dat niet voor veel kinderen met vreemde afkomst intussen gewoon het Nederlands?

Dat kinderen slecht of geen Nederlands spreken als ze op school komen omdat ze thuis in een uitsluitend anderstalige omgeving leven, is voor hen een ernstig probleem. Het is noodzakelijk dat ze zo vroeg mogelijk naar de kleuterschool gaan om daar, spelenderwijs, Nederlands te leren. Daar wordt vermeden dat kinderen later moeite hebben om onderwijs in het Nederlands te volgen.

Elke Decruynaere (Groen), de Gentse schepen van Onderwijs, lanceert nu een idee dat daaraan volledig voorbijgaat (DS 10 april) . Ze wil niet dat kindjes strafstudie krijgen omdat ze de ‘eigen taal’ spreken op de speelplaats en ‘experts’ zeggen dat het Nederlands van schoolgaande allochtonen verbetert als ze hun moedertaal mogen spreken op school. Zwaaien met strafstudies is niet de beste manier om kinderen te motiveren, dat klopt, maar wil dat zeggen dat de norm overboord moet?

De aandachtige lezer zal het niet ontgaan zijn hoe warrig de communicatie was. Kinderen leren beter een andere taal als ze eerst fatsoenlijk de eigen moedertaal leren spreken, weet de bevraagde expert. Wat is het verband tussen wat de schepen voorstelt en die stelling over de kennis van de moedertaal? Leren die kinderen de ‘eigen moedertaal’ dan goed spreken op een Vlaamse speelplaats? Er bestaat trouwens minder wetenschappelijke consensus in dit soort zaken dan hier geïnsinueerd wordt.

Maar erger: de Gentse schepen heeft het over de ‘eigen taal’. Staat de wereld in de Gentse scholen stil? Blijven die talen van het land waar de ouders of zelfs grootouders van die kinderen vandaan komen, eeuwig de ‘eigen’ taal? Tot in de hoeveelste generatie gaan we die kinderen behandelen als vreemdeling?

Nederlands is van iedereen

De feiten leren dat de ‘eigen taal’ voor veel kinderen van niet-Vlaamse achtergrond gewoon het Nederlands is geworden. De schepen wekt de indruk die tendens te betreuren of er althans weinig rekening mee te houden. Het Nederlands is van iedereen die hier woont. Onze taal mag niet beschouwd worden als het kenmerk van een etnische groep.

De praktische bezwaren tegen de beslissing om op de Vlaamse speelplaatsen actief alle talen toe te staan en dus eigenlijk te stimuleren, worden genegeerd. Hoe kan een leerkracht controle houden als hij niet begrijpt wat de leerlingen zeggen? Wordt een andere leerling gepest, beledigd of geholpen? De leraar heeft er het raden naar. Als dat ene Bulgaarse kindje het andere in het Bulgaars uitleg geeft, klopt die dan?

De speelplaats dreigt ook etnisch opgedeeld te worden, want alleen het Nederlands is gemeenschappelijk op een school in Vlaanderen. Gaan we vanuit de overheid dat terugplooien op basis van etnische achtergronden stimuleren? Ook en vooral kinderen met een niet-Vlaamse achtergrond zijn er het slachtoffer van als ze zo bevestigd worden in hun ‘vreemdheid’. Willen we dat in Vlaamse scholen de ‘Griekse kindjes’ met de ‘Griekse kindjes’ spelen en de ‘Bulgaarse’ met de ‘Bulgaarse’? Wij verkiezen dat Vlaamse kindjes met Vlaamse kindjes spelen, waar de wieg van hun voorouders ook stond.

Vanuit onze ervaring – als kind van niet-Nederlandstalige ouders en als leraar in een concentratieschool – weten we hoe schadelijk het is voor de kinderen zelf om niet volop in te zetten op het Nederlands. De school moet een volledig Nederlandstalige omgeving vormen waar de kinderen met kameraadjes met andere achtergrond communiceren.

Gesloten cocon

Trouwens, als de Gentse schepen consequent zou zijn, blijft ze niet hangen in deze halfslachtige maatregel. Dan horen ‘Bulgaarse’ kindjes samengezet te worden in één klas, waar ze voluit Bulgaars kunnen praten en elkaar in het Bulgaars kunnen helpen en… verder wegzakken in de gesloten cocon van hun afkomst.

Dat is een keuze die neerkomt op feitelijke apartheid. Het is niet de onze. Op de speelplaats in een Vlaamse school spreekt iedereen gewoon best Nederlands. Daar wordt taal spontaan geleerd en verbeterd, daar overbruggen de leerlingen de etnische grenzen, daar groeit gemeenschap tussen kinderen die later ook samen de samenleving gaan vormen. En laten we hen zo snel mogelijk leren zwemmen in dat Nederlandse taalbad.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in