Het Vlaams Belang heeft van de Raad van State gelijk gekregen in het beroep in de zaak van de meeting die de Brusselse afdeling van de partij wilde organiseren in het Theater Vaudeville in de Koninginnegalerij. Dat werd vernomen bij burgemeester Yvan Mayeur en lokaal voorzitter Frédéric Erens van Vlaams Belang. Erens en zijn medestanders staan echter voor een gesloten deur, want de uitbater van de zaal is niet bereikbaar.

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur had woensdag de meeting van het Vlaams Belang en alle manifestaties van meer dan dertig man in het historisch centrum van de hoofdstad verboden omdat hij onvoldoende manschappen had om de openbare orde te garanderen. Momenteel vindt in Brussel ook een Afrikaans-Europese top plaats.

Het Vlaams Belang stapte echter donderdagmorgen naar de Raad van State om het verbod ongedaan te maken, en dat lukte. ‘We hebben over heel de lijn gelijk gekregen’, zei Frédéric Erens. Mayeur betreurt dan weer ten zeerste dat de Raad van State geen rekening hield met het advies van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), dat de dreiging voor verstoring van de openbare orde op niveau 3 situeerde.

In een mededeling stelt de Raad van State dat uit de beslissing van Mayeur niet blijkt ‘dat is nagegaan of die gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden tegengegaan door specifiek op te treden tegen de geplande (tegen)betoging’. De burgemeester maakte volgens de Raad van State ook ‘niet aannemelijk dat de politionele middelen om de veiligheid te waarborgen niet volstaan, gelet op de mogelijkheid om beroep te doen op de federale reserve’.

De beslissing van de Raad van State betekent dat de meeting kan doorgaan, maar er doken intussen nog problemen op. ‘De uitbater laat niet meer van zich horen, ondanks beloften eerder op de dag’, zei Erens. Hij vermoedt dat de uitbater uiteindelijk gezwicht is voor de druk van de burgemeester, waardoor de partij voor een gesloten deur stond.

De partij vond uiteindelijk onderdak in een ander café op de Grote Markt.

Klappen voor Dewinter

Naast het juridische gehakketak, kwam het aan de Grasmarkt ook tot een fysieke confrontatie tussen manifestanten van het Vlaams Belang en tegenbetogers van JOC ("Jeunes Organisés et Combatifs"), de Franstalige tegenhanger van KAJ, en Nation, de Franstalige extreemrechtse groep. Eén manifestant en één politieagent raakten daarbij gewond. 
'Het kwam heel snel tot een handgemeen', zegt de politie in een persbericht. 'Op een bepaald moment namen de manifestanten nadarhekken om op elkaar te gooien. Ook gooiden ze met straatstenen. De manifestanten stalen stoelen en tafels van de terrassen van etablissementen aan de Grasmarkt. Die werden gebruikt als projectiel.'


Filip Dewinter deelde ook in de klappen. Hij is van plan een klacht tegen onbekenden in te dienen.