Kamer maakt seksisme strafbaar
Foto: BELGA

De plenaire Kamer heeft woensdag het wetsontwerp van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CDH) goedgekeurd dat seksisme definieert en strafbaar maakt. De minister had zo’n wet aangekondigd na de ophef rond de reportage ‘Femmes de la rue’.

De tekst definieert seksisme als ‘elk gebaar of gedrag, dat uitdrukkelijk tot doel heeft iemand te misprijzen, op basis van diens geslacht, of dat tot doel heeft hem/haar als ondergeschikt te beschouwen of te reduceren tot zijn/haar seksuele dimensie, wat een ernstige aanslag op zijn/haar waardigheid betekent’.

Er kwam de voorbije weken wel kritiek op de seksismewet. Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, zei in De Standaard dat hij de meerwaarde niet ziet. ‘Waarom past men niet eerst de bestaande wetgeving toe? Het is nergens voor nodig om een nieuwe wet te maken. In 2007 werd de genderwet, de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, goedgekeurd. Op basis hiervan kan je perfect misdrijven die het gevolg zijn van seksisme bestraffen.’