De Senaat heeft donderdagavond nog unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van Els Van Hoof (CD&V) dat het aanzetten tot of het pleiten voor genitale verminking strafbaar maakt.

Vandaag kunnen personen die genitale verminking bij vrouwen uitvoeren, vergemakkelijken of bevorderen, worden vervolgd op basis van artikel 409 van het Strafwetboek. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde becijferde dat het aantal slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking steeg van 6.260 in 2007 tot 13.122 in 2012, terwijl het aantal meisjes en vrouwen dat risico loopt slachtoffer te worden in dezelfde periode steeg van 1.975 tot 4.048, waarvan 2.498 jonger dan vijf jaar. Het wetsvoorstel bepaalt dat wie aanzet tot genitale verminking of ervoor pleit een celstraf van 8 dagen tot een jaar riskeert.

De tekst verhuist nog donderdagavond naar de Kamer waar het in de bevoegde commissie besproken wordt, naast twee teksten die eerder op de dag ook al groen licht kregen, het wetsvoorstel over het afstammingsrecht van de meemoeder in een lesbisch koppel en de verbetering van het statuut van de geïnterneerde.

Goedkeuring voor ontbinding van het parlement?

Het is de bedoeling dat de drie wetsvoorstellen, initiatieven van de senatoren zelf, nog door de Kamer worden goedgekeurd voor de ontbinding van het parlement.

De plenaire Senaat worstelde zich overigens donderdag door zo’n 60 teksten waaronder heel wat teksten rond justitie en een rist internationale verdragen.