Maaltijdcheques verhitten de gemoederen in Senaat
Foto: BELGA

De discussie over het wetsvoorstel van Rik Daems (Open VLD) over de vervanging van de papieren maaltijdcheques door een maaltijdvergoeding heeft donderdagmiddag in de plenaire Senaat gezorgd voor een verhitte discussie en zelfs de schorsing van de zitting, omdat Louis Ide (N-VA) volgens de PS de procedure niet volgde over de verzending van de tekst naar commissie.

Daems betoogde dat de Nationale Arbeidsraad (NAR) met een recent advies bepleit dat de papieren maaltijdcheque moet worden afgeschaft en vervangen door de elektronische maaltijdcheque. Tijdens de discussie in commissie hadden Daems en Etienne Schouppe (CD&V) dit als compromis naar voor geschoven, wat echter door de socialisten werd verworpen. De Open VLD’er vroeg daarom de verzending van de tekst naar commissie.

PS-fractieleider Philippe Mahoux (PS) wilde daar echter niet van weten en toen Louis Ide (N-VA), die de Senaat donderdagvoormiddag voorzat, tot de stemming over de vraag van Daems wilde overgaan, vond Mahoux dat Ide het reglement niet volgde. Ide betwistte dit, waarop Mahoux de medeplichtigheid van de griffier hekelde.

Uiteindelijk stemde een nipte meerderheid voor de verwijzing naar commissie, waarop Mahoux een schorsing van de zitting voor tien minuten vroeg en kreeg.

Die korte pauze leek de gemoederen niet echt bedaard te hebben en Louis Ide, die Sabine de Bethune in de voorzitterszetel verving, kreeg nu ook de wind van voren van CDH-fractieleider Francis Delpérée, die Ide erop wees dat hij enkel de functies van voorzitter uitoefende, maar niet de voorzitter was. Ide herhaalde dat hij enkel artikel 40 van het reglement toepaste. ‘Ik laat al helemaal niet toe dat men de neutraliteit van ambtenaren in twijfel trekt’, voegde hij er nog aan toe.

Uiteindelijk restte er Ide niets anders dan de vergadering opnieuw te schorsen. Om 14.40 uur kon de zitting dan opnieuw hervat worden met de Bethune als voorzitster. Die kwam tijdens de namiddagzitting nog even terug op het incident. Ze kaderde de passages die op het incident betrekking hebben en wees erop dat de discussie over vorm en inhoud in de praktijk vaak in elkaar overlopen. Ze besloot met de vaststelling dat iedereen instemt met de terugzending van het wetsvoorstel naar commissie.

Louis Ide herhaalde dat hij in eer en geweten het reglement gevolgd had en vond excuses aan de ambtenarij op zijn plaats. Voor Philippe Mahoux was de uitleg van de voorzitster duidelijk. Voor hem was het incident daarmee gesloten.