‘Steen en bier kunnen naast elkaar bestaan’
Foto: EDA

Lhoist International heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het intrekken van hun vergunning voor het uitvoeren van pomptesten in de steengroeve La Boverie in Rochefort (Namen). Die vergunning werd eind januari ingetrokken door de Waalse minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening Philippe Henry omdat de pomptesten de kwaliteit, en dus het voortbestaan, van de trappist van Rochefort zouden aantasten. Lhoist benadrukt dat het uitblijven van de vergunning de werkgelegenheid van om en bij de 500 mensen in gevaar brengt.

Lhoist International betwist de argumentatie van Henry. Zo blijkt uit een studie dat de pomptest volledig omkeerbaar is en bijgevolg de waterbevoorrading van zowel de stad Rochefort als de abdij (waar de trappist wordt gebrouwen) wordt gegarandeerd. Daarnaast is er niets onwettig aan het uitvoeren van de testen omdat Lhoist de eigenaar is van de gronden waar de pompinstallatie staat.

Lhoist wijst op hun 50 jaar aanwezigheid in de streek, alsook op de tewerkstelling die zij waarborgen. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat ons project zal toelaten dat steen en bier in perfecte harmonie naast elkaar kunnen bestaan, zoals dat al meer dan 50 jaar het geval is, en dat ons project ervoor zal zorgen dat zowel de stad als de inwoners van Rochefort een betere watervoorziening zullen hebben. Daarenboven laat het voortbestaan van onze activiteit ook toe om de economische en sociale structuur van de regio te versterken’, laat Geoffroy Fievet, directeur van Lhoist Industrie, optekenen in het persbericht.

Het bedrijf hoopt dat het beroep bij de RvS de dialoog met de minister en de abdij opnieuw op gang brengt, zodat ‘de twee essentiële activiteiten voor de regio van Rochefort’ worden behouden.