N-VA wel te vinden voor ‘karaattaks’, PS niet
Foto: Photo News

Oppositiepartij N-VA ziet wel wat in de ‘karaattaks’ voor diamantairs die CD&V-minister van Financiën Koen Geens voorstelt. Ook CD&V en Open VLD zijn voor. Maar John Crombez (SP.A) liet al verstaan dat zo’n taks onbespreekbaar is. Aan franstalige zijde is de PS tegen.

“De diamantsector levert een hoge toegevoegde waarde en veel tewerkstelling, we willen graag dat ze in Vlaanderen blijft”, argumenteert Kamerfractieleider Jan Jambon. Hij reikt voorstanders CD&V en Open Vld alvast de hand voor een eventuele wisselmeerderheid, om het verzet van sp.a en PS te omzeilen.

Met de karaattaks zouden niet langer de winsten belast worden, zoals bij andere bedrijven, maar slechts een percentage van de omzet. Sp.a-staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez wil echter niet zomaar een gunstregime toelaten, terwijl sommige bedrijven uit de sector de schatkist “voor honderden miljoenen oplichten”.

N-VA is wel voor. Volgens Jambon gaat het niet zozeer om een fiscaal gunstregime, omdat het geen belastingverlaging hoeft te zijn. Met de juiste berekeningen kan de opbrengst op peil gehouden worden.

Grote voordeel is volgens de N-VA’er de loskoppeling van de soms erg volatiele winsten in de sector. Oorzaak is het soms snel wisselende verschil in prijzen, gecombineerd met lange periodes tussen aan- en verkoop, aldus Jambon. Een ‘karaattaks’ kan die fiscale basis stabieler maken. Bovendien genieten ook andere sectoren - zoals bijvoorbeeld de binnenvaart - een specifiek fiscaal regime, argumenteert hij.

Nog volgens Jambon moet de karaattaks los gezien worden van de N-VA-voorstellen om ons fiscaal systeem net grondig te vereenvoudigen, inclusief het schrappen van heel wat uitzonderingen. Dit moet vooral die volatiliteit aanpakken, herhaalt hij.

De PS is tegen. “Deze sector, die al tal van fiscale en juridische voordelen geniet, heeft meermaals getoond dat ze weinig aandacht heeft voor haar bijdrage aan de Belgische samenleving”, zo verwijzen ook de Franstalige socialisten naar de fraudezaken die de jongste tijd het nieuws haalden.