Joggen dan toch niet altijd zo gezond?
Foto: Shutterstock

Wetenschappers zijn het erover eens: joggen is gezond. Maar wie te veel of te weinig loopt, doet zijn gezondheid meer kwaad dan goed. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Lehigh Valley Health Network in het Amerikaanse Pennsylvania.

Een team wetenschappers analyseerde de looppatronen van meer dan 3.800 mannelijke en vrouwelijke joggers met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar. Bijna zeventig procent van hen gaf aan dat ze wekelijks meer dan 32 kilometer lopen. Daarnaast moesten de proefpersonen een vragenlijst invullen over hun gezondheid.

De vorsers hielden bijgevolg rekening met welke medicijnen de deelnemers nemen, de aanleg voor diabetes, de bloeddruk, het rookgedrag en het cholesterolgehalte. Volgens hen heeft geen van deze aspecten, in combinatie met te veel joggen, een nefaste invloed op de levensduur.

Wat wel bleek, is dat mensen die niet en mensen die heel veel lopen een minder gunstige levensverwachting hebben. Er is meer onderzoek nodig om de oorzaak van dit fenomeen te achterhalen.

De onderzoekers geven wel mee dat mensen die gematigd trainen de hoogste levensverwachting hebben. ‘We zijn er nog niet precies uit hoe vaak of hoe weinig iemand moet lopen om de levensverwachting te verhogen. Wekelijks twee à drie uurtjes joggen aan een aangenaam tempo is wel aan te raden. Eén ding is zeker: als je ooit een marathon loopt, hou het dan bij die ene keer’, zeggen collega-onderzoekers Martin Matsumura en James O’Keefe.