In Antwerpen en Mechelen wordt woensdag heel verschillend gereageerd op het nieuws dat de OCMW’s op vraag van staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD) van de federale regering jaarlijks 5 procent meer middelen krijgen, of samen zowat 33 miljoen euro, om leeflonen te betalen.

Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) looft de aanpak van zijn partijgenote en stelt dat zijn stad nu nog meer gericht zal kunnen inzetten op de strijd tegen armoede en op de activering van leefloners. Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) heeft het dan weer over ‘een lapmiddeltje’.

Volgens Homans is de maatregel van De Block weliswaar welkom, maar zeker geen reden tot euforie. ‘Je kan het uiteindelijk ook een kleine compensatie noemen voor de verschillende beslissingen die de federale regering nam waarbij de factuur systematisch werd doorgeschoven naar de OCMW’s’, vindt Homans, die onder meer verwijst naar het beslag leggen op het loon van alimentatieplichtigen en de stijging van het aantal migranten uit EU-landen (waarbij een OCMW slechts 65 procent krijgt terugbetaald).

‘Goed-nieuws-show’

Homans vindt het ook niet kunnen dat De Block nu met een ‘goed-nieuws-show’ komt inzake de strijd tegen armoede, terwijl de federale regering het leefloon niet opgetrokken heeft alhoewel dat in het regeerakkoord stond.

Somers verdedigt intussen De Block en noemt de maatregel ‘een schoolvoorbeeld van hoe een goed beleid op federaal niveau extra ondersteuning kan bieden aan lokale besturen’. Het geld komt er volgens Somers immers omdat De Block eerder het federale begrotingstekort hielp terugdringen met haar ‘kordate asiel- en migratiebeleid’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig