Topvrouw gemeenschapsonderwijs haalt uit naar minister Smet
Foto: BELGA
Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van het GO! gemeenschapsonderwijs, heeft een brief geschreven waarin ze scherp uithaalt naar minister van Onderwijs Pascal Smet. Volgens Smet zijn de onderwijsnetten ermee akkoord gegaan dat er bij de verdeling van de capaciteitsmiddelen rekening gehouden wordt met een bepaald evenwicht tussen de netten. Maar volgens Verdyck heeft het GO! zich 'op geen enkel moment gebonden tot een dergelijke afspraak'. Minister Smet ontkent dat hij heeft gelogen. Hij plant donderdag een gesprek met Verdyck om de zaak 'uit te klaren'. Zo zegt de SP.A-minister aan Belga.

De brief van Raymonda Verdyck is gericht aan Boudewijn Bouckaert (LDD), voorzitter van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement. Bouckaert las de brief woensdagavond voor in het Vlaams Parlement en veroorzaakte daarmee de nodige commotie in het halfrond.

De discusie is niet nieuw. Oppositiepartijen Groen en Open VLD hadden eerder al uitgehaald naar de zogenaamde 'evenwichtsclausule' in de afsprakennota over de capaciteitsverdeling in het onderwijs. Die nota stroomlijnt de werking van de lokale taskforces en legt een aantal selectiecriteria vast voor de verdeling van de middelen.

Uit de nota blijkt dat bij de selectie van de projecten voor schooluitbreiding niet enkel zal gekeken worden naar het aantal bijkomende plaatsen en de kostprijs, maar dat er ook zal gekeken worden naar 'het evenwicht tussen de verschillende onderwijsnetten'.

Groen en Open VLD vonden dat de minister daarmee het evenwicht tussen de netten liet primeren op het belang van een plaats voor elk kind.
Minister Smet counterde de kritiek op die passage eerder in de commissie door te stellen dat de prioriteit bij capaciteitsuitbreiding blijft liggen en door te zeggen dat de nota bovendien enkel een voortzetting is van afspraken die eerder al gemaakt werden met de netten.

'Geen afspraak'

Maar GO!-topvrouw Raymonda Verdyck betwist nu dat het GO! in het verleden (met name in 2010) akkoord is gegaan met zo'n afspraak. 'Het GO! was op alle vergaderingen van de centrale taskforce aanwezig en heeft zich op geen enkel moment gebonden tot een dergelijke afspraak', zo staat te lezen. 'Op basis van deze vermeende afspraak wordt in de huidige afsprakennota echter een passage opgenomen waardoor de verdeling van de capaciteitsmiddelen in de toekomst zal gebeuren pro rato de marktaandelen en er bijgevolg voorbijgegaan wordt aan de doelstelling van capaciteitsprojecten, namelijk bijkomende plaatsen creëren waar nodig'.

Volgens commissievoorzitter Boudewijn Bouckaert blijkt uit die passage dat de minister mogelijk 'niet de waarheid heeft gesproken'. 'Ik heb geen reden om te twijfelen aan het waarheidsgehalte van de uitspraken van mevrouw Verdyck', aldus Bouckaert. Ook andere parlementsleden, onder wie Jo De Ro (Open VLD), Elisabeth Meuleman (Groen) en Wim Wienen (Vlaams Belang) spraken van een 'zwaarwichtig feit'. Ook Jos De Meyer van meerderheidspartij CD&V noemde de brief een 'ernstig feit'.

'Niet gelogen'

In een reactie aan Belga weerlegt minister Smet dat hij gelogen heeft. 'Ik heb het nog eens nagegaan met mijn medewerkers en het GO! heeft die afspraak in het verleden wel degelijk goedgekeurd. Misschien is het GO! intussen van gedacht veranderd. Dat kan, maar ik vertel altijd de waarheid. Dat is een principe waar ik zelf aan hou en ook belangrijk vind bij anderen', aldus Smet. Hij wil de kwestie zo snel als mogelijk 'uitklaren' en heeft Raymonda Verdyck donderdag uitgenodigd voor een gesprek.

In haar brief voegt Raymonda Verdyck voegt er nog aan toe dat haar net de afgelopen jaren in soms moeilijke omstandigheden gewerkt heeft aan bijkomende capaciteit. 'De stelling van de minister dat het GO! zijn marktaandeel oneigenlijk zou willen vergroten, is weinig respectvol voor de inspanningen die het GO! doorheen haar geledingen de voorbije jaren heeft gedaan'.

Minister Smet reageert: 'Maar het klopt niet dat ik die suggestie doe. Ik waardeer wel degelijk wat het GO! de voorbije jaren aan inspanningen heeft gedaan op het vlak van capaciteit.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig