Wet op dubbele namen sneuvelt niet meer
Annemie Turtelboom wilde het wetsontwerp er door voor het einde van de legislatuur Foto: BELGA

De commissie Justitie van de Senaat heeft vanmiddag het wetsontwerp over de dubbele naamgeving zonder wijzigingen gestemd. Een poging van CDH en CD&V om bij onenigheid een kind alsnog de dubbele naam te geven, haalde het niet.

Het wetsontwerp werd goedgekeurd met negen stemmen voor, van de liberalen, socialisten en groenen, en acht tegen, van CD&V, CDH, N-VA en Vlaams Belang. Gevolg: als ouders het niet eens raken over de achternaam van hun kind, krijgt het automatisch de naam van de vader. Na de paasvakantie passeert het ontwerp in de plenaire van de Senaat. Net op tijd om definitief wet te worden.

De stemming van het wetsontwerp van Annemie Turtelboom had heel wat voeten in de aarde. Bij een eerste stemming in de commissie weigerde coalitiepartner CD&V het ontwerp te steunen. Ze sleepten wel nog een amendement uit de brand. Bij onenigheid zou het kind de dubbele naam vader-moeder krijgen.

Maar in een volgende stemming sneuvelde dat amendement weer, tot groot ongenoegen van CD&V, vooral omdat de stemming plaatsvond net op het moment dat fractieleider Raf Terwingen naar buiten werd geroepen. De meerderheid heeft daarop het ontwerp in sneltempo naar de Senaat getrokken, met een evocatie. Open VLD wilde elk vertragingsmanoeuvre in de kiem smoren om Turtelboom in de laatste lijn naar de verkiezingen niet op te zadelen met een verloren slag.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig