Volgens Rik Torfs, rector van de KU Leuven, krijgen de universiteiten te weinig werkingstoelagen van de Vlaamse overheid. Dat zei hij in de houten aula die studenten gisteren hadden gesjord.

Vanmorgen gaf Rik Torf een uiteenzetting in de houden aula die de Studentenraad op het binnenplein van het Pauscollega had gesjord als ludieke protestactie tegen de onderfinanciering. Ook volgens Rik Torfs stijgen de werkingstoelagen te weinig. Zo is er sprake van een onvolledige indexering en compenseert het zogenaamde ‘kliksysteem’ de toename van het aantal studenten slechts gedeeltelijk.

Torfs wees er ook op dat de toename van onderzoeksbudgetten meer begeleidingswerk betekent voor het zelfstandig academisch personeel dat zich daardoor minder met onderwijs kan bezighouden. Dit alles leidt volgens Torfs tot een kwalitatieve vermindering van het aanbod aan Vlaamse universiteiten. ‘Dit gaat vooral ten koste van kleine richtingen. Momenteel is dit vooral het geval in de faculteit Letteren’, aldus Torfs.

Besparingen zijn volgens de rector mogelijk door studenten sneller te oriënteren naar studies waar ze beter thuishoren. Daarnaast moeten de administratieve verplichtingen afgebouwd worden.

‘De Vlaamse overheid moet universiteiten ook meer autonomie geven en bijvoorbeeld zelf laten beslissen waaraan ze geld uitgeven in plaats van al die doelgebonden financiering’, aldus Torfs, die voorts ook pleitte voor een betere afstemming van het lesaanbod in het middelbaar en hoger onderwijs.

In Gent wordt vandaag een manifestatie tegen de onderfinanciering van het hoger onderwijs gehouden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig