Het parket van Oudenaarde waarschuwt dat het dit jaar gerichte alcoholcontroles zal uitvoeren rond de feestzones van de Ronde van Vlaanderen, nadat werd vastgesteld dat er steeds meer drankmisbruik voorkwam in en rond die feestzones, die zich vooral bevinden in de Vlaamse Ardennen.

Ronde van Vlaanderen op Sportwereld.be

Net zoals vorig jaar zullen er flitscontroles worden gehouden om mensen die de renners meerdere keren willen zien voorbijzoeven aan te manen zich te houden aan de snelheidsbeperkingen. Daarnaast zal de politie dus ook gerichte alcoholcontroles uitvoeren op wegen van en naar de feestzones. Geert Merchiers, afdelingsprocureur Oudenaarde, zegt dat er vorig jaar minder overtredingen vastgesteld werden, en dat ook het aantal zware overtredingen (licht) daalt. 

Tijdens de Ronde wordt het aantal veiligheidszones bovendien uitgebreid naar 14, met strenge preventieve maatregelen en een vliegverbod. Om zwartijders te weren, zullen de Koppenberg (Oudenaarde) en de Kwaremont (Kluisbergen) exclusief voorbehouden worden voor de 16.000 ingeschreven wielertoeristen die op zaterdag hun Ronde rijden.

Signaalgevers krijgen meer ondersteuning

Om het tekort aan signaalgevers aan te pakken, de kwaliteit van hun werk te verhogen en meer structuur te voorzien, werd een 'signaalgeversproject' uitgewerkt door de interlokale vereniging Ronde van Vlaanderen. 'Zonder signaalgevers is een wedstrijd niet mogelijk,' klonk het woensdag.

Op de Ronde van Vlaanderen worden 1.350 signaalgevers ingezet. Uit een evaluatie vorig jaar bleek dat er naast tekorten, onder meer soms incidenten gebeuren, er een opbod aan de gang is en mensen niet efficiënt ingezet werden.

Voortaan wordt per gemeente één coordinator aangeduid die de verschillende signaalgeversverenigingen aanstuurt, alsook één aanspreekpunt per gemeente voor de bestuurlijke opvolging. 'Het is de bedoeling om de signaalgevers vooral in de eigen gemeente in te zetten. Dit moet leiden naar een betere en efficiëntere inzet, ook dankzij een betere terreinkennis van de betrokkenen', zegt Geert Geenens van de federale dienst van de Gouverneur. Daarnaast krijgen signaalgevers modelcontracten met prijsafspraken aangeboden en biedt de lokale politie nieuwkomers een opleiding aan, actieve signaalgevers kunnen daarop als bijscholing intekenen.

Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers erkende dat dalende inkomsten door minder sponsoring en subsidies de organisatoren parten spelen, en dat ook gemeenten een deel van die kosten willen doorrekenen. 'Maar de return is veel groter dan de kostprijs, niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch', verklaarde hij.