Werknemers blijven zitten door crisis
Foto: Photo News

De crisis heeft er in 2013 voor gezorgd dat werknemers minder risico’s nemen en minder snel van job veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex. Eerder onderzoek toont ook aan dat weinig werknemers van plan zijn om in de nabije toekomst hun werkgever te verlaten

In 2013 namen steeds minder werknemers zelf ontslag bij hun werkgever. In 2011 verliet nog 8,82% van de werknemers zijn organisatie op vrijwillige basis. In 2012 was dat nog 7,39%. In 2013 is dat slechts 7,01%. Emely Theerlynck, HR Research Expert bij Securex: ‘In 2013 kleurde de arbeidsmarkt rood op het vlak van zekerheid en stabiliteit. Niet in het minst door de negatieve berichten in de media, namen de werknemers minder risico’s en bleven ze, nog meer dan voorgaande jaren, op post.’

Werknemers zien ook voor de nabije toekomst niet direct alternatieven. Slechts 13% van de hoger opgeleide werknemers en 9% van de lager opgeleiden zegt dat ze op korte termijn van plan is om van werkgever te veranderen. 60% van de hoog opgeleiden en 80% van de laagopgeleiden maakt geen plannen om te vertrekken. Ze schatten hun kansen om snel een evenwaardige job te vinden niet bijster hoog in. 40% van de hoog- en laag opgeleiden is overtuigd bedrijfsintern een evenwaardige job te kunnen vinden. Voor het vinden van een evenwaardige job buiten het bedrijf schatten de hoog opgeleiden hun kansen iets positiever in dan de laagopgeleiden (59% tegenover 41%). Toch blijft 1 op 3 hoogopgeleiden en 2 op 3 laag opgeleiden onvoldoende overtuigd van hun kansen op de huidige arbeidsmarkt.

‘De verloopintentie eind 2013 is verre van spectaculair. Werknemers zien ook voor de toekomst niet direct alternatieven. Toch is het belangrijk in het kader van het langer werken en dus van de inzetbaarheid op lange termijn, dat werknemers verder durven te kijken dan de huidige functie en het huidig bedrijf, en niet in het minst voor laag opgeleiden.’

Ontslagen

Algemeen gezien is het ‘onvrijwillig verloop’ (voornamelijk ontslag door werkgever) licht gestegen. In vergelijking met 2012 is er een stijging te zien van 11,49% in 2012 tot 12,25% in 2013. De jongste werknemers werden het voorbije jaar dan weer minder snel aan de deur gezet in vergelijking met 2012 (20,17% tegenover 22,37%).

Ondanks de daling voor deze groep blijft het aantal ontslagen jongeren procentueel nog steeds hoog, veel hoger dan bij alle andere leeftijdsgroepen. Reden om rustig achterover te gaan leunen is er dus allerminst. In dezelfde lijn daalde ook het onvrijwillig verloop bij werknemers met minder dan 1 jaar anciënniteit. Ook arbeiders werden in 2013 vaker aan de deur gezet dan in 2012.

Het aantal ontslagen daalde in Brussel en Wallonië, terwijl in Vlaanderen het onvrijwillig verloop is toegenomen. Het grootste onvrijwillig verloop is nog steeds te zien in de kleinste bedrijven.

Stress

Tot slot blijkt overmatige stress en langdurig absenteïsme steeds nadrukkelijker de werknemerspopulatie te tekenen. In 2013 rapporteerde ruim 1 op 4 (27%) ook spanningsklachten ten gevolge van overmatige stress (hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid…). Daarenboven scoorde het langdurig absenteïsme (langer dan 12 maanden) nooit eerder zo hoog, met name 2,27% in 2013. Uit eerder onderzoek bleek dat werknemers stress bovendien als de grootste bedreiging zien voor hun eigen loopbaan.

‘Werknemers verlaten de organisatie misschien minder snel, maar zijn ze ook nog even productief, gezond en gelukkig op het werk? We vermoeden dat de toenemende werkdruk, gecombineerd met het feit dat ze langer zullen moeten werken en geen uitweg zien naar een andere job, ervoor zorgt dat werknemers overmatige stress ervaren en dus vaker en langer afwezig zullen zijn wegens ziekte’, aldus nog Emely Teerlynck.