De Europese Centrale Bank komt donderdag met het maandelijks rentebesluit naar buiten. Koen De Leus heeft een advies voor Draghi: wees harteloos.

Een man heeft nood aan een harttransplantatie. Zegt de dokter tegen hem: “Ik kan u een hart geven van een 5-jarige jongen.”
“Te jong”, antwoordt de man.
“Wat denk je van één van een 40-jarige zakenbankier?”
 “Die hebben geen hart.”
“Misschien een 75 jaar oude centrale bankier?”
“Die neem ik.”
“Maar waarom?”
 “Dat is nog nooit gebruikt!”

ECB-voorzitter Mario Draghi vertelde deze grap tijdens een recent diner in Frankfurt. Zelfs centrale bankiers hebben gevoel voor humor. De onderliggende boodschap was dat het bij centraal bankieren draait om het maken van rationele, emotieloze beslissingen in vaak moeilijke omstandigheden.

Sommige van de ECB-beslissingen tijdens de voorbije 15 jaren waren voor discussie vatbaar. De renteverlaging in april 1999 en de renteverhogingen in juli 2008 en in april en juli 2011 horen thuis in die categorie. De meeste beslissingen waren echter correct, of zelfs zeer succesvol. Denk maar aan de aankondiging van Draghi in juli 2012 om “alles te doen wat nodig is” om de euro overeind te houden.

De opdracht van de ECB is streven naar een inflatie dicht bij, maar iets minder dan 2%. Met een gemiddelde inflatie sinds januari 1999 van 1.96% vervulde de ECB dat mandaat met brio. Vandaag wordt ze evenwel geconfronteerd met een stevige desinflatoire trend.

De eerste inflatieraming voor maart kwam uit op een jaar-op-jaarstijging van nauwelijks 0.5%. En voor de komende drie jaar wijzen projecties van de ECB studiedienst op een inflatiepeil dat fors onder de 2%-doelstelling blijft.

Met uitzondering van verbale tussenkomsten, blijft de ECB voorlopig op haar handen zitten. Heeft het te maken met de angst voor zwaar verzet vanuit Duitsland? Gegeven de indrukwekkende track record moet de ECB die vrees van zich afzetten en “doen wat nodig is om de prijsstabiliteit in de eurozone te vrijwaren,” zoals Draghi stelde eind maart.

Het voorkomen van deflatie is veel gemakkelijker dan het genezen. De tijd is gekomen voor de ECB om te tonen dat het geen hart heeft.