Vlaamse jeugd worstelt met multiculturaliteit
Foto: photo news
Bijna de helft van de Vlaamse jonge mensen noemt islamitische waarden een bedreiging voor Europa. Dat schrijven Koen Abts en Marc Swyngedouw in ‘Vlaanderen kiest’, een boek over nieuwe trends in de politiek. 

Aan een kleine vijfhonderd jongvolwassen, tussen achttien en vijfendertig jaar, stelden de twee Leuvense professoren de vraag ‘hoe ze tegenover de migrant en de islam staan’.

Van alle leeftijdsgroepen staan jongvolwassen het minst negatief tegenover vreemdelingen. Maar toch heerst ook bij de jongeren in Vlaanderen ‘heel wat achterdocht’ jegens allochtonen, zo blijkt uit het onderzoek.

‘Eén op vier jongvolwassenen beschouwt migranten als onbetrouwbaar, twee op vijf zien migranten als een culturele bedreiging en de helft van de jongvolwassenen noemt migranten een bedreiging voor de sociale zekerheid', klinkt het.

Vooral de islam lijkt de grootste motor achter die wijdverspreide achterdocht. Ook opmerkelijk: hoe ouder iemand wordt, hoe negatiever de houding tegenover alles wat vreemd lijkt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig