Commentaar

De ‘Me, Myself en I-generatie’ bestaat niet

Tegenwoordig luiden we de noodklokken over de democratie. Een gezonde achterdocht zou omslaan in een echte afkeer. Het democratische draagvlak verkleint. Het absenteïsme bij verkiezingen was nooit zo groot. De electorale volatiliteit jaagt partijbonzen de stuipen op het lijf. Het ledenaantal van de partijen kalft af.

Gemakshalve worden jongeren wel eens met de vinger gewezen. Ze zouden minder vatbaar zijn voor burgerzin. De politieke apathie scheert er hoge toppen. In toenemende mate distantiëren ze zich van ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen