Tobback: 'Boetevoorstel wilde stakers is onhaalbaar spierballengerol'
Foto: Photo News

Een wetsvoorstel over de minimale dienstverlening bij overheidsbedrijven bepaalt dat het beheerscontract met bijvoorbeeld de NMBS een verbod op wilde stakingen moet voorzien, en voorziet een boete voor wie de continuïteit van de dienst belemmert, 'Politiek spierballengerol', reageert SP.A-voorzitter Bruno Tobback. Een 'oorlogsverklaring' vindt overheidsvakbond ACOD. Stemmingmakerij, noemt Open VLD de reactie van de vakbond.

SP.A en PS waren het in de Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden niet eens met het wetsvoorstel. Maar alle amendementen en het aangepaste wetsvoorstel kregen de steun van de liberalen, CD&V en oppositiepartij N-VA. CDH - een wisselmeerderheid, dus. Ecolo en Vlaams Belang waren op het ogenblik van de stemming niet aanwezig.

Open VLD vindt het nu 'stemmingmakerij' van 'sommige vakbonden' om dit een 'oorlogsverklaring te noemen. Volgens senator Nele Lijnen gaat het wetsvoorstel niet over minimale dienstverlening bij de NMBS, maar wel over het vermijden van wilde stakingen.

Het voorstel was van de hand van François Belot (MR), verfijnd met amendementen door Nele Lijnen (Open VLD) en Etienne Schouppe (CD&V). Ook CDH had een amendement ingediend. Lijnen had eerder wel gezegd dat het een eerste stap in de richting van de minimale dienstverlening was. ‘Het kan niet dat treinreizigers gegijzeld worden door onaangekondigde acties’, vindt ze. 'Door de financiële sancties in de beheersovereenkomst te schrijven, kunnen de wilde en onaangekondigde sancties nu effectief aangepakt worden.'

SP.A reageert verbolgen op de goedkeuring en roept de andere meerderheidspartijen op de stemming in de plenaire vergadering terug te schroeven.  Ook staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) is niet te spreken over het voorstel. ‘De rechtse senatoren hangen een zwaard van Damocles boven het hoofd van elke reiziger.’

Spierballengerol

'Dit heeft heel veel te maken met de drang naar politiek spierballengerol', verklaarde SP.A-voorzitter Bruno Tobback in het Radio 1-programma De Ochtend. 'In de praktijk zal dit voorstel – wegens te laat in deze legislatuur – nooit een wet worden.'

Daarnaast is het wetsvoorstel volgens Tobback ook 'een afspiegeling waar velen bij CD&V en N-VA van dromen: een zeer rechtse meerderheid in Vlaanderen, met steun van Reynders en zijn MR'.

Niet dat Tobback het probleem van de wilde stakingen niet ernstig neemt. Maar de SP.A stemde niet mee, 'omdat het wetsvoorstel dat voorligt, geen oplossing biedt. Afspraken zijn nodig. Reizigers verwachten dienstverlening, en wilde stakingen zijn daar een aanfluiting van. Alleen kan je dat niet bij wet regelen – dat is een illusie die alleen aan de rechterzijde leeft.'

Volgens de socialisten is het wettelijk afdwingen van minimale dienstverlening bij een overheidsbedrijf als de NMBS niet te becijferen, en zal het leiden tot onveiligheid en chaos op het spoor. Tobback pleit dan ook voor responsabilisatie, 'want wilde stakingen kunnen echt niet. Maar je lost het niet op met spierballengerol en een niet haalbaar wetsvoorstel.'

'Oorlogsverklaring'

Het goedgekeurde wetsvoorstel 'is een oorlogsverklaring' aan het stakingsrecht en zal op alle mogelijke manieren worden bestreden. Dat reageert ook Karel Stessens, voorzitter van de socialistische overheidsvakbond ACOD.

Volgens Stessens is de minimale dinestverlening bij de NMBS gewoon onmogelijk te realiseren wegens de fijnmazigheid van het spoornet.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig