Wie het einde van de examenperiode wil vieren in de Kortrijkse uitgaansbuurt, krijgt een leeftijdsbandje om. Zo kunnen horeca-uitbaters op een efficiënte manier zien aan wie ze bier en sterke drank mogen serveren. Het dinsdag voorgestelde project ‘Dit is een +16-straat’ is een Vlaamse primeur.

Wie als zestienjarige of achttienjarige de Burgemeester Reynaertstraat binnenwandelt, krijgt van de gemeenschapswacht respectievelijk een groen of gouden bandje. Wie een groen bandje aanheeft, krijgt alleen bier, een gouden bandje heeft ook recht op sterke drank. Jongeren zonder bandje, jonger dan zestien jaar dus, krijgen geen alcohol.

‘Het is een goede manier om te sensibiliseren. Als horeca-uitbaters werken we hier graag aan mee. Het drukt de overlast en zet jongeren aan om verantwoordelijk om te gaan met alcohol’, aldus Dieter De Clercq, gerant van een van de cafés in deze uitgaansbuurt.

‘Dit is een preventieve maatregel nu fenomenen als binge drinking en neknominating aan een opmars bezig zijn’, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘De bandjes zorgen voor een praktische en snelle controle. De gemeenschapswacht, de uitbaters, de politie en de scholen werken eraan mee’, aldus de burgemeester. ‘De jongeren tonen begrip, al beseffen we dat dit systeem niet sluitend is. Maar we sensibiliseren en de politie kan ingrijpen bij misbruik.’

Het systeem treedt dinsdag in voege en loopt tot donderdag. Op het einde van de zomer- en kerstexamens zal het systeem ook worden toegepast. ‘En waarschijnlijk al met stoffen festivalbandjes. We gaan dit uiteraard systematisch evalueren’, besluit de burgemeester.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig