Planbureau gaat verkiezingsprogramma’s doorlichten
De Standaard en Le Soir brachten negen partijtenoren samen rond de tafel voor een verkieizingsdebat. Foto: Photo News

Politieke partijen zullen hun verkiezingsprogramma’s verplicht moeten laten doorlichten door het Planbureau. Dat is in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken beslist. De kiezer moet zo beter geïnformeerd worden.

Voor de verkiezingen wordt door elke partij de hemel op aarde beloofd, maar nadien schiet daar vaak niet veel van over. Niet alleen door gemaakte compromissen, maar ook omdat die beloftes vaak onrealiseerbaar zijn.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken is de knoop doorgehakt. Politieke partijen zullen hun ‘prioritaire beleidsvoorstellen’ moeten laten doorlichten. Niet door het Rekenhof maar door het Planbureau. Daarvoor dienden vertegenwoordigers van de zes meerderheidsfracties en van de groene partijen een amendement in op het wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V).

Honderd dagen voor de verkiezingen moeten de partijen aangeven wat hun belangrijkste beleidsvoorstellen zijn. Vervolgens onderzoekt het Planbureau de gevolgen ervan voor de overheidsfinanciën, de werkgelegenheid, de koopkracht, de sociale zekerheid, het milieu en mobiliteit.

Na een eerste doorlichting kunnen de partijen met het Planbureau overleggen en hun voorstellen aanpassen. Dat gebeurt vertrouwelijk. Ten laatste vijftien dagen voor de verkiezingen maakt het Planbureau de definitieve doorlichting bekend.

De wet treedt pas na de verkiezingen van 25 mei in werking, omdat het Planbureau in die tijd geen doorlichting meer kan maken. Dit jaar zullen De Standaard, VRT Nieuws, De Tijd en de KU Leuven samen de kostprijs en de impact van de verkiezingsprogramma’s berekenen.