De commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer heeft dinsdag een CD&V-wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het Planbureau de opdracht krijgt om vanaf de volgende verkiezingen de partijprogramma’s te becijferen.

De commissie keurde een amendement van Sonja Becq goed dat haar oorspronkelijke voorstel vervangt en bepaalt dat de wet in voege treedt op 26 mei, de dag na de verkiezingen.

De analyse van de programma’s wordt ruimer dan het berekenen van de budgettaire impact van de aangekondigde maatregelen, en integreert ook de micro- en macro-economische aspecten. Het voorstel verziet ook een strakke agenda voor onder meer het neerleggen van de programma’s, het eerste antwoord, bijkomende opmerkingen van de partijen en de definitieve analyse. Het Planbureau kan een beroep doen op externe experts, terwijl op de analysegegevens vertrouwelijkheid rust.

Tijdens een hoorzitting in de commissie hadden het Rekenhof en het Planbureau gesteld dat ze onvoldoende tijd en middelen hadden om de partijprogramma’s nog voor 25 mei door te lichten. De MR diende daarop een amendement in om zich voor deze stembusslag te beperken tot de gevolgen van de beloften van de verschillende partijen voor de staat, de gezinnen en de bedrijven, maar dat werd verworpen. Ook het PS-amendement om de analyse te beperken tot de fiscale en parafiscale onderdelen van de partijprogramma’s, haalde het niet.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig