Vlaamse jongeren scoren het beste in oplossen van problemen
Foto: Photo News

De Vlaamse en Duitstalige jongeren scoren in probleemoplossend vermogen beter dan hun leeftijdsgenoten aan de andere kant van de taalgrens. Dat blijkt uit het vijfde deel van het in 2012 gevoerde PISA-onderzoek, in opdracht van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Voor dat onderzoek werden 85.000 15-jarigen bevraagd in 44 landen, 28 Oeso-lidstaten en 16 partnerlanden of - economieën.

De testen gingen na in hoeverre de deelnemende jongeren erin slaagden kennis en kunde in te zetten bij het oplossen van alledaagse problemen en uitdagingen. België komt daarbij uit op 508 punten, wat beter is dan het Oeso-gemiddelde van 500 punten. België staat daarmee op de 19e plaats, na onder meer Frankrijk (13), Nederland (14), Duitsland (17) en de Verenigde Staten (18). De zeven eerste plaatsen zijn voor Aziatische landen.

Binnen België bestaan wel grote verschillen. Zo scoort de Nederlandstalige jeugd 525 punten en de Duitstalige jeugd 520. De Franstaligen scoren met 485 nog onder het Oeso-gemiddelde. Bovendien haalt een veel kleiner aandeel Franstalige 15-jarigen de hoogste niveaus (5 en 6). In Vlaanderen gaat het om 18 procent, in de Duitse gemeenschap om 15 procenten in de Franse om 10 procent.

PISA, of Programme for International Student Assessment, is een driejaarlijkse bevraging, waarmee de Oeso nagaat in welke mate 15-jarigen de kennis en vaardigheden verworven hebben die ze nodig hebben om ‘ten volle’ deel te nemen aan de moderne samenleving. De focus van de PISA-test 2012 ligt op wiskunde, wetenschappen, lezen en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen. Van die drie eersten werden de resultaten in december al bekendgemaakt, en ook daarin scoorden de Vlaamse jongeren beter.

In heel België namen ongeveer 10.000 jongeren aan de PISA-test deel. Het gaat om willekeurig gekozen 15-jarige leerlingen van een 280-tal willekeurig gekozen scholen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig