Dexia moet jaarrekening aanpassen na doorlichting
Dexia-topman Karel De Boeck Foto: BELGA

Dexia heeft een aanpassing doorgevoerd in zijn jaarrekening van 2013. Dat is gebeurd in het kader van de doorlichting die de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale regulatoren doen van de voornaamste Europese banken.

De negatieve waardering van 447 miljoen euro heeft geen gevolgen voor de resultatenrekening en de solvabiliteit, zo meldt de restbank dinsdag.

De herziening kadert in de voorbereidingen voor het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme door de ECB op de banken. In dat proces wordt de kwaliteit van de activa en van de boekhoudkundige waarderingsmethoden bekeken.

“In het kader van dit voorbereidend onderzoek uitgevoerd door de Nationale Bank van België, werd het opportuun geacht om, reeds vanaf eind 2013, bepaalde aanpassingen in rekening te nemen in de jaarrekeningen van Dexia groep. Deze aanpassingen hebben betrekking op de waardering van effecten van lokale besturen en Spaanse covered bonds, geklasseerd als niet-liquide activa beschikbaar voor verkoop (Available For Sale, AFS)”, klinkt het in een persbericht.

Concreet betekent dit dat bij de zogenaamde ‘niet in de resultatenrekening opgenomen of uitgestelde winsten en verliezen’ (Other Comprehensive Income, OCI) een waardedaling met 447 miljoen euro wordt ingeschreven, tot 6,47 miljard euro eind 2013. Medio maart bedraagt de impact van deze aanpassing nog -220 miljoen euro.

De OCI is de “portefeuille die beschikbaar is voor verkoop”, voegt de woordvoerster toe. Die portefeuille wordt bij elke boekhoudkundige periode geherwaardeerd, maar het is volgens het “geordende resolutieplan” van de restbank de bedoeling ze te behouden. “Deze herziening verandert niets aan de missie.”

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig