Electrawinds kost 91 miljoen euro aan belastingbetaler
Foto: Lisa Van Damme; LVD

De investeringen die allerlei overheidsfondsen in Electrawinds hebben gedaan, kosten de belastingbetaler 91 miljoen euro.

Het groenestroombedrijf Electrawinds uit Oostende bezorgt de overheid een flinke kater. De federale en Vlaamse overheid verliezen samen 91 miljoen euro door de financiële problemen van het Electrawinds. Los van de bankencrisis moet men al ver teruggaan in de tijd om nog zulke grote overheidsverliezen op een commercieel bedrijf te vinden. Alfacam, bijvoorbeeld, kostte de Vlaamse overheid 8 miljoen euro via het waarborgfonds Gigarant.

Electrawinds werd aangestipt als strategisch bedrijf dat paste in de doelstellingen om meer groene stroom te produceren. Het bedrijf tapte alle overheidsvaatjes of pseudo-overheidsvaatjes aan om zijn ongebreidelde expansie in binnen- en buitenland te financieren. Tot het in financiële problemen kwam.

Bij de recente redding van Electrawinds door het Waalse Tecteo krijgen de overheidsfondsen die erin investeerden maar een klein deel van hun geld terug. De federale overheid verloor vooral geld via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en de staatsbank Belfius. Vlaanderen verloor geld via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Gimv. Beide kwamen elkaar tegen in gemengde fondsen zoals DG Infra. Het fonds van de gemeenten, Gemeentelijke Holding, wist net voor Electrawinds in de problemen kwam, als enig overheidsfonds zijn geld te recupereren. Niet zonder dat de vereffenaars van de holding stevig moesten aandringen.

Rendement

Het Angelsaksische fonds 3i, dat destijds na de verkoop van zijn aandelen ABX in Electrawinds stapte, boekte het hoogste rendement. Het verdubbelde ongeveer zijn inleg toen het in 2008 verkocht. Bij de recente verkoop van Electrawinds aan Tecteo zijn de coöperanten van Groenkracht de enige die relatief goed wegkomen.

De overheidsfondsen krijgen over vijf jaar gespreid nog 18,2 miljoen terug van Tecteo. In het onwaarschijnlijke geval dat Tecteo in gebreke blijft, zou de factuur voor de belastingbetaler nog eens met 9 miljoen oplopen tot 100 miljoen.

Naast dit rechtstreekse verlies spelen nog heel wat indirecte verliezen als gevolg van leveranciers die niet terugbetaald worden door Electrawinds en Tecteo, en daardoor verliezen van hun belastingen kunnen aftrekken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig