‘De limieten van John Crombez zijn stilaan bereikt’
Foto: Bart Dewaele

In de derde ronde van Het Nationale Debat gingen Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten, SP.A-voorzitter Bruno Tobback en CDH-kopstuk Melchior Wathelet ertegenaan. De liberalen pleitten daarin voor een economische strategie voor alle overheden samen. Zoveel staat vast, aan langer werken is geen ontsnappen. Bij geen enkele partij.

De beste manier om de vergrijzing op te vangen? Volgens Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten kan dat alleen door budgettair op de koers te blijven die samen met Europa is uitgezet. Haar SP.A-collega Bruno Tobback vindt dat we, zoals het IMF voorstelt, pas in 2019 naar een budgettair evenwicht moeten gaan. Maar volgens Rutten schieten we daarmee in eigen voet. ‘We moeten binnen het Europese kader blijven, dat is nu eenmaal de wet. En dat wil zeggen dat we aan het einde van de volgende legislatuur een overschot moeten hebben. Dát is de beste manier om de vergrijzing aan te pakken.’

Maar het gaat niet alleen om het budget, waarschuwde ze. ‘Je moet de economie ook aanwakkeren. De voorbije jaren hebben we orde op zaken gesteld, omdat het huis in brand stond. Maar als je nu prille groei ziet, dan moet je die aanwakkeren. Er is een economische strategie nodig van alle overheden samen.’

CD&V-voorzitter Wouter Beke sprong mee op de kar, alvast wat het saneringsritme betreft. ‘Ik ben het eens met het IMF dat we de voorbije jaren veel goed werk gedaan hebben. Maar het zou niet verstandig zijn om dat evenwicht te verschuiven naar 2019. Als we de Europese afspraken zijn nagekomen, is er volgens ons nog altijd marge voor een lastenverlaging. Economische groei en sociale vooruitgang zijn daarom voor ons de sleutelwoorden.’ Aan CDH-kant voegde Melchior Wathelet daar aan toe dat dat niet mag beletten om binnen Europa te pleiten voor een versoepeling.

‘Je suis ravi!’, reageerde PS-voorzitter Paul Magnette. ‘Toen ik dit drie jaar geleden zei, begon iedereen op mij te schieten. Maar nu hoor ik hier verschillende partijen pleiten voor een soepeler regime. Het gaat erom dat je op het juiste ritme bespaart. Dat geeft je ruimte om te investeren.’

Maar er zal de komende jaren niet alleen bespaard en gesaneerd moeten worden, maar vooral ook veel gewerkt. Langer zelfs, zo lijken de partijtoppers het eens. ‘Langer werken is een manier om de vergrijzing mee te helpen opvangen. Maar we moeten dat loskoppelen van leeftijd’, aldus Tobback. ‘Daarom stellen wij voor om de loopbanen te verlengen naar 42 jaar. Dat is realistisch, dat is haalbaar en dat is bovendien een pak eenvoudiger.’

Voor de liberalen moet er meer gebeuren. ‘Het is niet alleen een kwestie van langer werken. Je moet ook jobs creëren, de economie laten heropleven. Want iedereen die je uit de werkloosheid haalt, levert twee keer winst op. Je moet a) geen uitkering meer betalen en b) die mensen dragen bij aan de sociale zekerheid.’

Rutten stelt daarom voor om werklozen beter te begeleiden, ‘met een echte jobcoach’. Na twee jaar werkloosheid, moet die begeleiding nog opgevoerd worden om mensen opnieuw bij de maatschappij te betrekken. ‘Daarna kan er voor bepaalde groepen een leefloon komen, maar mensen die na vier jaar werkloosheid echt niet willen werken, die moet je ook geen uitkering meer geven.’

Bruno Tobback pleitte voorts nog voor een rationalisering in de uitgaven in de gezondheidszorg. ‘In bijna elke gemeente zie je nu een ziekenhuis dat alle zorgen aanbiedt. Daar moeten we naar een rationalisatie. Hetzelfde geldt voor de kleefbriefjes. Als we die afschaffen en dat systeem digitaliseren, dan verwezenlijken we een grote besparing.’

Rutten verweet de SP.A’er daarop dat hij zich in zijn verkiezingsprogramma rijk rekent met fraudebestrijding. Ze gelooft niet dat het mogelijk is om daar blijvend grote bedragen uit te halen. ‘De limieten van John Crombez (SP.A) zijn stilaan bereikt.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig