Vlaming is ongerust over zijn pensioen en toekomst van zijn kinderen
Foto: BELGAIMAGE

De Vlaming heeft vandaag niet echt reden tot klagen, maar het zijn vooral de toekomst en de betaalbaarheid van de bestaande systemen die de bevolking grote zorgen baren. Dat blijkt uit 'De Foto van Vlaanderen', een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei.

Bijna drie kwart van de Vlamingen (71 procent) stemde in met de stelling 'Ik ben er bezorgd over dat de volgende generatie het minder goed gaat hebben dan ikzelf'. Een net iets kleiner aandeel van de bevolking (70 procent) vreest dat onze sociale zekerheid op termijn onbetaalbaar zal blijken. Dat is, volgens 68 procent van de ondervraagden, te wijten aan buitenlanders die niet genoeg meebetalen.

Een nog groter aandeel (78 procent) pleit voor meer verdraagzaamheid. Die verdraagzaamheid geldt minder voor zwakkeren uit het buitenland. Zo vindt 70 procent dat de overheid meer moet doen om migratie te beperken.

Ook over de arbeidsmarkt van de toekomst bestaat veel ongerustheid. Zo vraagt 60 procent zich af of ze het wel zullen aankunnen om te werken tot hun 65ste. Iets meer dan de helft (55 procent) vreest dan weer dat de werkgever hen op oudere leeftijd niet meer zal willen. Tweeënveertig procent is bang voor jobverlies. Bij de vorige verkiezingen, in 2009, was dat een kwart.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat angst het dominante gevoel is in 'De Foto van Vlaanderen': angst voor een te lage levensstandaard als gepensioneerde (76 procent), angst dat de kinderen geen mooie toekomst zullen hebben (67 procent), angst niet meer te kunnen sparen (65 procent), ...

Toch zegt 47 procent over het algemeen hoopvol te zijn over de toekomst.