Berx: ‘Geen voorstander van inzet leger tegen foorkramers’
Foto: BELGA

Antwerps gouverneur Cathy Berx onderstreept zondag dat ze zelf niet pleit voor de inzet van het leger, indien foorkramers van de Sinksenfoor opnieuw zouden beslissen de Antwerpse invalswegen te bezetten. Ze heeft enkel bevestigd dat stad of provincie in dat geval de mogelijkheid hebben om de inzet van zwaar materiaal van het leger te 'huren', weliswaar tegen betaling.

Justitieminister Annemie Turtelboom liet zondag verstaan dat ze het leger liever niet ingezet ziet. In De Zevende Dag op Eén pleitte ze eerder voor overleg.

Berx beklemtoont dat ook zij allerminst gepleit heeft voor de inzet van het leger. Ze bevestigde slechts dat de mogelijkheid bestaat om zwaar takel- of ontruimingsmateriaal van het leger aan te wenden, dankzij een protocol tussen Defensie en Binnenlandse Zaken. 'Daarmee zeg ik helemaal niets over de manier waarop best met zo’n dreigend conflict wordt omgegaan', aldus Berx.

Ordehandhaving is hoe dan ook een taak van de politie, vervolgt de gouverneur. De lokale politie kan daarbij vooreerst beroep doen op de federale collega’s. 'In zeer uitzonderlijke gevallen en als in concreto is aangetoond dat de politionele middelen niet volstaan, kan beroep worden gedaan op middelen van het leger', aldus Berx. Het gaat dus om 'zeer uitzonderlijk en subsidiair inzetbare middelen, na een zorgvuldige afweging van de situatie én de eigen beschikbare middelen', besluit ze.