Israël stelt voor om vierhonderd extra Palestijnse gevangenen vrij te laten. Ze kunnen vrijkomen als de Palestijnse leiders instemmen met een verlenging van de vredesgesprekken met een halfjaar. Dat bericht de krant Times of Israel zaterdag, die zich beroept op Palestijnse bronnen. Een officiële bevestiging is er niet. Zonder verlenging eindigen de onderhandelingen over een vredesverdrag en de oprichting van een Palestijnse staat eind april.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas eiste daarentegen opnieuw dat Israël eerst de laatste 26 van de in totaal 104 langdurig opgesloten Palestijnen moet vrijlaten. Israël had dat beloofd bij het begin van de vredesgesprekken eind juli vorig jaar. Tot nu toe heeft Israël 78 gedetineerden vrijgelaten. De laatste 26 moesten zaterdag vrijkomen, maar dat gebeurde niet. De hoofdonderhandelaar van Israël voor de gesprekken met de Palestijnen, Zipi Livni, eiste dat de Palestijnen eerst instemmen met een voortzetting van de gesprekken na eind april.

Naar schatting vijfduizend Palestijnen zijn opgesloten in Israël vanwege strafrechtelijke feiten die verband houden met het conflict in het Midden-Oosten.